NP “Drina” u protekloj godini poslovala pozitivno

Najmlađi Nacionalni park „Drina“ 2022. godinu završio je pozitivno i sa dobrim poslovanjem gdje je realizovan veliki broj aktivnosti, rečeno nam je iz uprave.

Direktor NP „Drina“ Srebrenica Radomir Pavlović kaže da je u poređenju sa 2021. godinom kada se poslovalo negativno prošle godine zabilježen dobar poslovni rezultat.

On kaže da je 2021. zabilježeno negativno poslovanje od 29.000 KM, dok je 2022. poslovano pozitivno i sa 10.000 KM u plusu.

„Plate i poreze zaposlenih su redovno izmirivane, pored redovnih aktivnostima imali smo nekoliko značajnih projekata koji poboljšavaju kompletnu ponudu NP ‘Drina’. Takođe smo kupili novi čamac za deset osoba za naše ribočuvare kao i kontejner za potrebe kancelarije i čuvanja opreme“, ističe Pavlović.

U protekle tri godine adaptirana su i dva apartmana koja su osposobljena za izdavanje sa pratećim namještajem u Klotjevcu, urađeno je 28 kilometara planinske staze od Klotijevca do Bijelih voda, prema Stublićima i Šarenoj bukvi koja ide do starog grada u Luci gdje su izgrađena četiri vidikovca.

Pored signalizacije i postavljanja tabli, na Bijelim vodama opremljena je planinska kuća i tri ljetnikovca sa atraktivnim vidikovcem.

„Ono što možemo istaći jeste da je urađen desetogodišnji plan sanitarne sječe šume od koje je NP ‘Drina’ prošle godine imao prihode 90.000 KM, dok smo sa Vodama Srpske i Ministarstvom turizma RS imali nekoliko važnih projekata koji su realizivani i u toku“, dodaj Pavlović.

Prema njegovim riječima urađen je niz projekata za zaštitu Pančićeve odmorike, čišćenje jezera Perućac od otpada. Tu su stećci, koji su zaštićeni na više lokacija kao i osaćanske kuće i manastir Karno. Pored toga, tu je Lovište Sušica sa medvjedima, divokozama, divljim svinjama i ostalim životinjama koje se nalaze na prostoru ovog lovišta.

Pavlović je na kraju razgovora rekao da je ukupno 13 radnika zaposleno u Nacionalnom parku “Drina” od čega 4 sa fakultetskom diplomom, 5 rendžera sa šumarskom školom i 2 ribočuvara kao i drugo tehničko osoblje.

You must be logged in to post a comment Login