NVO

  • Kurs Italijanskog jezika

    Obavještavamo Vas da Cesvi nudi mogućnost organizovanja kursa Italijanskog jezika u svojim prostorijama u Srebrenici. Ukoliko se javi dovoljan broj učesnika, kurs bi mogao početi...

  • Odred izviđača “Omorika” Srebrenica

    Odred izviđača „Omorika“ osnovan je u proljeće 2010. godine na inicijativu grupe mladih ljudi koji su ranije prošli izviđački program i koji su željeli prenijeti...

  • Crea Thera International

    Crea Thera International je kreativna i terapeutska organizacija iz Belgije koja radi u Srebrenici. Ova organizacija svakodnevno organizuje muzičke radionice (časove gitare, bas gitare, klavira,...