Novom zgradom i opremom unapređeno pružanje zdravstvenih usluga

U Bratuncu je održan sastanak pomoćnice ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ljiljana Ivančić, načelnika Bratunca Nedeljka Mlađenovića i direktora Doma zdravlja Milijana Vujića o kvalitetu zdravstvenih usluga u ovoj opštini.

Ivančićva je rekla da je Vlada Republike Srpske i nadležno ministarstvo u zdravstveni i socijalni sektori u proteklih deset godina u ovoj opštini uložilo oko 2,4 miliona, od čega 2,29 miliona KM u izgradnju i opremanje novog i modernog objekta Doma zdravlja Bratunac.

Vujić se zahvalio naporima ministarstva da ovo mjesto dobije novu zgradu gdje je omogućeno dodatnih 2.000 kvadrata prostora, nova oprema čime je unapređena zdravstvena usluga u ovoj opštini.

On kaže da je u planu otvaranja i Centra za mentalno zdravlje i formiranje mobilnih timova za pružanje zdravstvenih usluga starim i bolesnim osobama u udaljenim seoskim sredinama u razuđenoj bratunačkoj opštini.

Mlađenović je kazao da počinje i uređenju ulica, pristupnog puta i izgradnja parkirališta i parkovske površine kod Doma zdravlja i sa završetkom tih radova biće kompletiran projekat izgradnje objekta i uređenja ovog dijela naselja.

You must be logged in to post a comment Login