Nova tehnologija povećava proizvodnju

“Srebreničke novine” – List za delegacije i delegate opštine Srebrenica

Godina: I

Broj: 5

Jun 1979. godine

Nova tehnologija povećava proizvodnju

U protekle dvije godine kupci su sve više zainteresovani za proizvode iz „Zelenog Jadra“. Povećana potražnja na domaćem i stranom tržištu uslovila je da se ozbiljno počne razmišljati o proširenju kapaciteta, zatim uvođenju nove tehnologije u čemu su do sada postignuti zapaženi rezultati, jer su svi idejni projekti za novi tehnološki proces završeni.

To je bio razlog da posjetimo ovaj kolektiv u kojem radi 205 radnika. Na skladištu sirovina našli smo Mehu Tepića, mladog stručnjaka za drvnu prerađevnu. Kakve će se novine uvesti u tehnološkom procesu proizvodnje pitali smo Tepića.

“Nama je trenutno problem ovdje na skladištu sirovina. Istovar se vrši ručno tako da se trupci ne mogu pripremiti za veću zalihu, što nam nameće problem sa prostorom skladišta sirovina. Stoga smo odlučili da kupimo pokretnu dizalicu kojom bi riješili ove probleme, a deset radnika sa skladišta bi uključili u direktnu proizvodnju. Dosadašnji fizički obim proizvodnje nije u potpunosti ostvarivan što je uzrok nekompletna tehnologija prerade bukovih trupaca. U toku je izradnja investicionog projekta koji će riješiti ovaj problem. To će biti ugrađivanje pokretnog mehanizma sa međufaznim transportom, a ujedno će se riješiti i problem transporta proizvoda i neprerađenih otpadaka,”istakao je Meho Tepić, tehnički rukovodilac ovog kolektiva.

U „Zelenom Jadru“ su završene pripreme oko najvećeg investicionog poduhvata ovog kolektiva. Naime, uskoro će početi montiranje savremenog objekta za sušenje drveta. Oprema za ovaj objekat koja se očekuje ovih dana, uvežena je od njemačke firme „Ludvig Bolma“. Kapacitet ove sušare je 200 kubnih metara rezane građe u jednom punjenju. Sušara će imati tri komore u kojima će se moći sušiti drvo raznih debljina. To su najsavremenije sušare sa automatskim uređajima. Dosadašnji proces sušenja traje 90 dana sa visokim stepenom vlažnosti. Puštanje u rad novog objekta za sušenje, ovaj postupak će trajati od 25 do 30 dana i postizaće se minimalna vlažnost za dalju preradu.

“Kada budemo realizovali planove stvorićemo uslove za prelazak na finalnu proizvodnju. Da bi se sve ovo ostvarilo potreban je organizovan, timski rad. On postoji, a sve je više stručnjaka koji svojim radom doprinose ovom kolektivu. Sve planove koje smo zacrtali sigurno će biti ostvareni jer se oni realizuju u godini kada proslavaljamo 60. godina osnivanja naše Partije, SKOJ-a, revolucionarnih sindikata i petnaest godina postojanja našeg kolektiva. To će biti naš poklon ovogodišnjim jubilejima,” kaže Sadik Begić, direktor OOUR-a „Zeleni Jadar“.

Skenirani tekst možete pogledati na OVOM LINKU.

Zahvaljujemo se Narodnoj biblioteci Srebrenica na ustupljenom materijalu iz Zavičajne zbirke. Ovim putem pozivamo Vas da, ukoliko imate, materijala o Srebrenici u bilo kom formatu, napravite kopije i poklonite ih Biblioteci jer ona čuva i sakuplja sve o našoj opštini.

Uređuje: Interaktivni info portal eSrebrenica.ba

You must be logged in to post a comment Login