Nezadovoljni što se cijena maline ne zna tokom cijele berbe

Udruženje malinara “Miker“ iz Fakovića postoji od 27. marta 2011. godine, kada su brojali svega 17 članova.

Danas udruženje broji 138 članova, od toga je stalnih 40 proizvođača jagodičastog voća, oni redovno izmiruju obaveze prema udruženju, kao što je plaćanje članarine, dostavljanje potrebnih informacija o proizvodnji i slično.

Upravo zbog dostavljanja tih informacija, zna se da je trenutno pod zasadom članova udruženja 273 dunuma površine, i to ljetnjih i jesenjih sorti maline i kupine.

“Ako ste naš član, možete imati mnoge pogodnosti: možete biti korisnik mašinskog prstena. To znači da možete po veoma povoljnim uslovima iznajmiti mašine za obradu, takođe možete nabaviti sve potrebne kvalitetne repromaterijale za svoje plantaže na kreditnoj bazi bez kamate sa rokom plaćanja od jedne godine. Možete biti korisnik svih razvojnih projekata koje sprovodi naše udruženje. Najvažnije, u svakom momentu možete dobiti informacije i uputstva o svim inovacijama u proizvodnji jagodičastog voća, kao i preporuke za zaštitu i đubrenje i uputstva za navodnjavanje“, rekla je za naš portal Slavica Lalušić ispred Udruženja malinara “Miker“.

Prošle godine ovo udruženje je od 126 proizvođača evidentiralo 250.737 kg svih sorti jagodičastog voća, a kako kažu, u ovoj godini očekuju znatno veće prinose zbog kvalitetnije obrađenih zasada i dosta novih, koji su ove godine stigli na berbu.

Maline gajba

“Važno je napomenuti da je proizvodnja po jedinici površine (1 dunum) prilikom prvog evidentiranja bila između 700 i 900 kg, a prilikom zadnjeg evidentiranja, u 2015. godini, mi imamo proizvođače koji postižu prinose preko 2.000 kg po jedinici površine“, napominje Slavica.

Tržišna cijena maline nije tema njihovog udruženja, jer su svjesni da cijenu određuje svjetsko tržište, ali kao proizvođači nisu zadovoljni time da se tokom cijele berbe ne zna cijena njihovih proizvoda.

Sve aktivnosti udruženja prvenstveno su usmjerene na poboljšanje uslova proizvodnje i povećanje prinosa po jedinici površine, a sve aktivnosti bile su podržane i finansirane sredstvima koja je obezbijedila njemačka organizacija “Pharos” iz Štutgarta.

Neke od dosadašnjih aktivnosti su i:

– Agroekonomska studija izvodljivosti u oblasti proizvodnje jagodičastog voća, autora Adnana Maličevića i Mirsada Kurtovića.

– Urađeno je mnogo edukativnih radionica na razne teme u cilju poboljšanja rada udruženja  i situacije u proizvodnji.

– Urađena su dva rezervoara sa cjevovodima do svake parcele za tehničku vodu u mjestima Radijevići od 30 m3 i Grabovačka Rijeka od 50 m3 i koji imaju preko 100 korisnika. Ovaj projekat je, pored “Pharosa“, u velikoj mjeri pomogla Opština Bratunac.

– Nabavljeni su sistemi za navodnjavanje za 63 člana, čime je pokriveno oko 50 dunuma površine. Prije realizacije ovog projekta, samo tri člana su imala mogućnost navodnjavanja plantaža.

– Nabavljena je mehanizacija koja je vlasništvo udruženja i od koje je formiran mašinski prsten.

– U protekle dvije godine obezbijeđeno je stručno praćenje proizvodnje za proizvođače koji su to željeli.

Berba malina

“I u budućnosti nam je plan da nastavimo dalje u pravcu poboljšanja uslova proizvodnje, uvođenja novih tehnologija u proizvodnji, povećanja prinosa i  kvaliteta naših proizvoda. Planiran je projekat nabavke sistema za navodnjavanje za 100 naših proizvođača“, rekla je Slavica.

Kako kaže, svi potrebni pripremni poslovi su urađeni, a organizacija “Pharos“ je spremna naći sredstva za finansiranje ovog projekta.

Realizacija velikog opštinskog projekta navodnjavanja, kaže, preduslov je za ovaj projekat Udruženja, a nadaju se da će Opština taj projekat realizovati na mjesnim zajednicama Udruženja.

“Sigurni smo da će uskoro stići te garancije jer je opština Bratunac do sada uvijek podržavala naš rad. I naravno, planiramo da i sljedeće godine našim proizvođačima ponudimo uslugu stručnog praćenja od strane agronoma, s tim što bi od sada tu uslugu oni u cjelosti morali platiti“, završava Slavica Lalušić.

Piše: Dragana Vučetić

You must be logged in to post a comment Login