Neradni dani povodom praznika

Obavještavaju se opštinski organi, preduzeća, ustanove, NVO i druga pravna i fizička lica sa područja opštine Srebrenica da se 21. novembar (četvrtak) 2013. godine obilježava kao Republički praznik, odnosno “Dan kada je uspostavljen Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini”, te istog dana neće raditi Administrativna služba Opštine Srebrenica.

Obzirom da je 25. novembar (ponedjeljak) 2013. godine, Dan državnosti Bosne i Hercegovine radni dan u Republici Srpskoj u skladu sa Zakonom o praznicima RS-a, odobrava se zaposlenicima Administrativne službe, koji 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine osjećaju svojim praznikom, korištenje prava na plaćeno odsustvo s posla istog dana (ponedjeljak) radi obilježavanja praznika.

Opština Srebrenica

You must be logged in to post a comment Login