Neobična zaobilaznica na putu

U dijelu grada koji pripada Ulici Maršala Tita, a koji se nalazi neposredno u blizini autobuske stanice i policije u Srebrenici, nalazi se jedna neobična zaobilaznica.

Vozači motornih vozila prinuđeni su da na asfaltnom putu zaobiđu slivnik za kišu. Dionica ovog puta izgrađena je na kolektoru ispod kojeg protiče rijeka Križevica koja se može vidjeti kroz ovaj slivnik.

neobična zaobilaznica

Vozači ovo udubljenje zaobilaze kako bi sačuvali svoja vozila, na štetu trave koja raste pored asfaltnog puta.

You must be logged in to post a comment Login