Nemar uzgajivača stoke prema zakonskim regulativama

Veterinarska inspekcija opštine Srebrenica, koja djeluje pri Odjeljenju za privredu i razvoj, nadležna je za kontrolisanje zakonskih procedura i poštivanje samih zakona iz veterinarske oblasti od strane lokalnih uzgajivača stoke i peradi, kao i kontrolisanje kvalitete proizvoda animalnog porijekla, kao što su mesne prerađevine i mliječni proizvodi.

„Veterinarska inspekcija opštine Srebrenica vrši kontrole koje se odnose na zdravlje i dobrobit životinja, njihov transport, kontrolu zaštite od zaraznih i parazitskih bolesti nad životinjama, a posjeduje i mnoge druge nadležnosti definisane Zakonom o veterinarstvu“, rekao je Hasmir Mujčinović, jedini veterinarski inspektor Opštine Srebrenica.

On je dodao da bolesti koje najviše prijete domaćim životinjama i zbog kojih se najviše vrši kontrola jesu bruceloza, tuberkuloza, bolest plavog jezika, bjesnilo i druge.

Prevencija ovih zaraznih bolesti je neophodna jer iste brzo mogu preći sa bolesnih na zdrave životinje.

„Početkom ove godine imali smo tri slučaja pojave infektivne anemije kopitara. Životinje kod kojih je primjećena ova bolest neškodljivo su uklonjene. Borba protiv zaraznih bolesti odnosi se na preduzimanje odgovarajućih preventivnih mjera u pogledu vakcinacije životinja, kao i nabavka novih životinja od poznatih uzgajivača“, rekao je Mujčinović.

Sve manje se poštuju zakonske regulative

Veliki problem koji je primjetan na terenu jeste nemar uzgajivača stoke prema zakonskim regulativama i zapostavljanje istih.

„Što se tiče pogleda na propise, smatram da su lokalni farmeri dovoljno edukovani po tom pitanju. Problemi se javljaju u pogledu da ljudi koji drže i uzgajaju stoku ne žele provesti mjere zaštite od zaraznih i parazitskih bolesti nad svojim životinjama“, istakao je Mujčinović i dodaje da između ove inspekcije i Veterinarske stanice u Srebrenici postoji saradnja u granicama njihove nadležnosti.

Jedna od zakonskih normi odnosi se na oplodnju junica koje u trenutku obavljanja oplodnje moraju imati najmanje 18 mjeseci starosti, kada se smatraju polno zrelim. Veliki broj uzgajivača stoke pristaje na oplodnju junica znatno ranije od zakonski predviđenog roka i samim tim krši zakon.

Iako postoje različite zakonske oblasti i regulative koje se odnose na zaštitu životinja, kao i regulisanje proizvoda animalnog porijekla, Mujčinović smatra da postoje problemi u poštivanju zakonskih normi na teritoriji opštine Srebrenica.

Problem pasa lutalica

Veterinarska inspekcija opštine Srebrenica posjeduje i određene nadležnosti koje se svode na regulisanje prolema sa agresivnim psima lutalicama.

„Nadležnosti u pogledu pasa lutalica se svode na to da, u slučaju da se pojavi agresivan pas koji je opasan po okolinu, da se u tom slučaju može naložiti eutanazija ovih pasa od strane veterinara. U svim drugim slučajevima napušteni psi bi trebalo da budu smješteni u azil ili prihvatilište za životinje koje osniva opština“, dodao je Mujčinović.

Opština Srebrenica ima zaklučen ugovor sa JKP „Glog“ iz Istočnog Starog grada koji su u prošloj godini sa srebreničkih ulica uklonili oko 100 pasa lutalica.

Po riječima Mujčinovića, radnici ovog preduzeća dolaze po potrebi, a najviše šest puta u toku jedne kalendarske godine.

Nadležnosti ove inspekcije odnose se i na kontrolu mlijeka. Na području opštine Srebrenica postoji 8 mjesta gdje farmeri dostavljaju mlijeko.

Piše: Bekir Halilović

You must be logged in to post a comment Login