Nema turizma bez čiste prirode

„Delegatski list“ – List za delegacije i delegate opštine Srebrenica

Godina: I

Broj: 4

April 1979. godina

Nema turizma bez čiste prirode

Imajući u vidu značaj turizma za cjelokupni društveno-ekonomski razvoj naše zemlje, rukovodeći ljudi opštine Srebrenica, svjesni povoljnih prirodnih uslova za razvoj turizma na ovom području, nameću sebi odgovoran zadatak, čije realizovanje treba da doprinese masovnijem turističkom prometu Srebrenici. Pored čitavog niza zadataka donjetih u cilju unapređenja turizma je i osnivanje Turističkog društva „Guber“. Program rada Društva obuhvata i pitanja vezana za brigu oko očuvanja prirodne sredine. Zaštita prirodne sredine i razvoj turizma su dvije komponente toliko povezane da se mogu tretirati kao dvije manifestacije jedne pojave.

Do sada se malo vodilo računa o zaštiti čovjekove sredine kako u Srebrenici tako i u okolnim seoskim naseljima. Prolazniku na svakom koraku padne u oči rastureno  smeće,  kako po kućnim dvorištima tako i u koritu Crvene Rijeke. Neposredni stanovnici ove rječice kao da se utrkuju ko će više baciti smeća u njeno korito. Na pojedinim mjestima u koritu nalaze se čitave doponije smeća i prljavštine koja na prolaznike i turiste ostavlja loš utisak. Ovakva zagađenost govori u punoj mjeri o niskoj ekološkoj svijesti građana.

Novoformirano Turističko društvo, u svojim pripremama za predstojeću turističku sezonu planira i organizovanje akcije na čišćenju i uređenju Srebrenice. Generalnim čišćenjem riječnog korita vodeni tok bi se oslobodio znatnih količina smeća. Dosadašenje organizovanje akcija na ovom planu išlo je više stihijski i kampanjski. Ubuduće uloge organizovanja akcije na uređenju tursitičke sredine treba da preuzme Turističko društvo u koordinacija sa drugim organizacijama i  mjesnom zajednicom. Akcija treba da dobije sistemski karakter, da obuhvati strukture i uzraste stanovništva, za koje zaštita prirodne sredine treba da bude stalna briga i obaveza.

Radne organizacije ovog područja treba da unesu u svoje proizvodne programe i programe zaštite prirodne i radne sredine. Na taj način će se smanjiti oticanje prljavih voda u Drinu čije priobalno stanovništvo može da kaže da je srećno jer se kupa u bistroj vodi, i da nalazi zadovoljstvo u pecanju i slušanju zanimljivih priča ribolovaca.

Skenirani tekst možete pogledati na OVOM LINKU.

Zahvaljujemo se Narodnoj biblioteci Srebrenica na ustupljenom materijalu iz Zavičajne zbirke. Ovim putem pozivamo Vas da, ukoliko imate, materijala o Srebrenici u bilo kom formatu, napravite kopije i poklonite ih Biblioteci jer ona čuva i sakuplja sve o našoj opštini.

Uređuje: Interaktivni info portal eSrebrenica.ba

You must be logged in to post a comment Login