Naučnici pronašli neočekivani način upotrebe sperme

Njemački naučnici pronašli su neobičan način da riješavaju ozbiljne ginekološke probleme.

Ma koliko to zvučalo, u najmanju ruku, čudno, naučnici su shvatili da je spermatozoid savršeni nosilac za lekove koje je potrebno dostaviti do ženskih reproduktivnih organa.

Spermatozoid, uostalom, i ima jednu svrhu: da stigne do jajne ćelije. A lekovi su i tako najefektniji kada deluju direktno na mesto čijem lečenju su namenjeni.

Istraživači su ovaj princip testirali stvorivši “mikromotor” koji pokreće spermatozoid. Ovaj “sistem za dostavu” osmišljen je radi lečenja ginekoloških kancera i testiran je u laboratorijskim ulovima.

Mikrostruktura, koju su napravili, sastoji se od četiri ruke koje ispuštaju spermatozoid u kome se nalazi lek, kada stigne do tumora. Struktura je obložena gvožđem, koje služi da bi se spermatozoid vodio i ispustio na mesto tumora pomoću magneta.

Nemački naučnici u istraživanju navode: “Ovde samo jedna ćelija sperme služi kao aktivni prenosnik leka i njegova osnovna pogonska snaga, koristeći se svojom sposobnošću plivanja kao glavnom prednošću.”

Struktura obuhvati samo glavu spermatozoida, tako da rep ostaje slobodan da bi mogao da je pokreće. Iako njena težina usporava osnovno kretanje spermatozoida za čak 43 odsto, 15 od 22 spermatozoida sasvim uspešno je dostavilo lek.

Rezultati testova ove metode pokazali su veći stepen uništenja ćelija tumora u prvih 48 sati primene nego rastvor leka iste doze.

Izvor: B92.net

You must be logged in to post a comment Login