Nastavlja se naplata parkinga u Srebrenici

Prije nekoliko dana, prenijeli smo vijest da se parking usluge u Srebrenici neće naplaćivati. Međutim, prema odluci Skupštine opštine Srebrenica održanoj 6. februara donesena je nova odluka kojom se definiše naplata parking usluga u narednom periodu.

“Tom odlukom je propisano, jasno u Članu 44, da danom stupanju na snagu ova odluka prestaje da važi prethodna Odluka o javnim parkiralištima. Na sjednici SO Srebrenica rekli su da ova nova odluka stupa na snagu danom donošenja navedene odluke a da će se sa njenom realzacijom započeti kad se realizuje Član 10 ove odluke. Član 10 kaže da obavljanje komunalne djelatnosti, odnosno upravljanje javnim parkiralištima na kojim se vrši naplata, shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima povjeriće se ugovornom davaocu predmetne komunalne usluge nakon sprovedenog postupka Javnih nabavki,” rekla nam v.d. sekretar SO Srebrenica, Azra Hasić.

Sve dok se ne objavi konkurs o izboru preduzeće ili organizacija koja će obavljati taj posao, naplata parkinga će se i dalje vršti, tj. Komunalno preduzeće “Polet” će vršiti naplatu parkinga.

 

You must be logged in to post a comment Login