Nastavak uspješnog rada Rudnika olova i cinka “Sase”

Srebrenički Rudnik olova i cinka “Sase” je u prvih sedam mjeseci ove godine premašio plan proizvodnje za 3,8 odsto.

U prvih sedam mjeseci ove godine iskopano je 194.630 tona rude, što je 3,8 odsto više od plana proizvodnje za ovu godinu.

Pored premašaja plana proizvodnje, rudnik je izmirio sve obaveze prema 532 radnika.

“Isplaćeno je ukupno 3.880.245 KM, za poreze i doprinose 2.463.787 KM, za penzijsko-invalidsko osiguranje i beneficirani staž rudara 326.251 KM i 15.297 maraka posebnog doprinosa solidarnosti. Prosječna plata za juli bila je 937 KM”, rekla je Jelena Petrić, predsjednica Upravnog odbora ovog rudnika.

U proteklom periodu isplaćena je i koncesija 727.100 KM, a za nabavku opreme uloženo 1.633.866 KM.

Nastavljena je prekvalifikacija radnika i u ovoj godini finansirana je prekvalifikacija za 48 radnika ovog preduzeća.

Rudnik je u ovoj godini za šume isplattio više od 20.000 KM, dok je naknadu za vode i protivpožarnu zaštitiu uplaćeno 20.000 KM. Udruženjima i organizacijama sa opština Bratunac i Srebrenica isplaćeno je više od 20.000 KM za razne kuturne, sportske i zabavne aktivnosti.

You must be logged in to post a comment Login