Nastavak istraživanja srednjovijekovne crkve u Orahovici

Prije tri godine u u srebreničkom selu Orahovica, na brdu Boravac, pronađeni su temelji srednjovijekovne crkve koja potiče iz šestog ili sedmog vijeka, kako je tada utvrđeno, i 2016. godine počela su istraživanja.

Nakon prvih istraživanja, ove godine, u drugoj polovini ljeta, trebalo bi ponovo da se nastave istraživanje na ovoj crkvi kaže srebrenički protojerej Aleksandar Mlađenović.

Do sada ustanovljeno je, prema nalazima arheologa Ivane Grujići iz Muzeja Hercegovina u Trebinju, da crkva potiče iz doba rane Vizantije i vladavine cara Iraklija iz vremena pokršatavanja Srba, dok je na istoj lokaciji, tokom rimskog perioda, ovdje postojalo rudarsko naselje, a kroz to selo prolazio je put za Vlasenici i vodio dalje za Dubrovnik.

“Pronašli smo ženski ljudski skelet koji je sahranjeni na zidovima temelja i kod njega je pronađen novac iz 1718. godine”, rekla je Grujićeva i dodala da je crkva srušena prije 18 vijeka.

U planu je završetak istraživanja i zaštita lokacije koja će se naći u zvaničnoj ponudi Srebrenice.

You must be logged in to post a comment Login