Narodni heroj iz Bratunca – Midhat Haćam Aćim

Životni put Bratunčanina Midhata Haćam trebao je donijeti potpuno drugačiju sudbinu od one koja ga je na kraju zadesila.

Iako je svojim požrtvovanjem, zaslugama i životom ponio čini narodnog heroja, danas se ovaj čovjek, po kojem su nekada javne ustanove u nekoliko krajeva BiH nosile ime, vrlo rijetko ili nikako ne spominje.

Midhat Haćam je rođen u Bratuncu 1917. godine. Nema podataka gdje je završio osnovnu školu jer su se njegovi roditelji odlučili za selidbu u Mostar. Srednjoškolsko obazovanje nastavlja u Srednjoj tehničkoj školi u Beogradu na smjeru za geometre. Srednju školu završava 1938. godine, a tri godine, profesiju geodete, obavljaće u Prištini.

Midhat, tada mladić sa 23 godine, odlučuje 1940. godine pristupiti u Komunističku partiju Jugoslavije što će uticati da, početkom Drugog svjetskog rata na području Jugoslavije, Midhat bude jedan od prvih partizana u svom kraju.

U ljeto 1941. godine Haćam je postavljen za komadanta bataljona u Romanijskom odredu. Na ovoj funkciji svojim borcima će rukovoditi u nekoliko borbi, kao u onoj u decembru 1941. godine kada se njegova jedinica uspješno oduprela zasjedi koja je bila postavljena od strane četničkih jedinica na putu kroz Jahorinu prema Foči.

Nakon nekoliko uspješno apsolviranih borbi Haćam gine 1942. godine na poziciji komandira Prvog bosanskog udarnog bataljona prilikom napada ustaških jedinica na šestu Istočnu-bosansku brigadi kod Kladnja.

Bio je jedan od prvih koji su primijetili ovaj napad i prvi koji je pružio otpor ustaškim jedinicama. U godini pogibije Midhat je imao 25 godina. Za narodnog heroja proglašen je 20. decembra 1951. godine.

Zbog zasluga u Narodnooslobodilačkoj borbi po ne nazvano nekoliko škola, među kojima je osnovna škola u Bratuncu, danas Vuk Karadžić, srednja škola u Srebrenici, danas Srednjoškolski centar, i osnovna škola u Živinicama, danas Druga osnovna škola.

Odred izviđača iz Srebrenice nosio je ime po ovom narodnom heroju, a prije nekoliko godina pokušao se obnoviti rad ovog odreda.

Imena ovih ustanova promijenjena su devedesetih godina prošlog vijeka, a to je ujedno i period od kada nastupa vrijeme zaboravljanja narodnog heroja iz naših krajeva, Midhata Haćama.

Priredio Bekir Halilović

You must be logged in to post a comment Login