Narodna biblioteka Srebrenica

Narodna biblioteka Srebrenica započela je sa radom 1959. godine, kada Savjet za prosvjetu i kulturu SO Srebrenica obezbeđuje sredstva za kupovinu nekoliko stotina knjiga. Godine 1961. fond Biblioteke obogaćuje se sa knjigama iz Lečilišta Guber nakon čega započinje ozbiljnije i sistematsko obogaćivanje knjižnog fonda i katalogiziranje. U okviru Narodnog univerziteta “Zvonimr Šubić” Biblioteka 1967. godine dobija na korištenje prostor od 108 kvadratnih metara, kada se prvi put izdvaja Dečije odeljenje. Biblioteka je u tom periodu imala i dva isturena odeljenja, u Skelanima i Podravanju, koja su bila smeštena u osnovnim školama ali koja uslijed nedostatka sredstava nisu dugo radila.

Danas Narodna biblioteka poseduje 36.540 bibliotečkih jedinica, prostor od 444 kvadratna metra i formirano Dječije odjeljenje, Odjeljenje strane knjige, Naučno i stručno odjeljenje kao i Referalnu, Zavičajnu zbirku i Zbirku stare i rijetke knjige.

Biblioteka je 2010. godine uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture RS, Opštine Srebrenica i Italijanske kooperacije, kancelarija u Srebrenici, u Skelanima otvorila područno odjeljenje. Područno odjeljenje u Skelanima, koje je od administrativnog centra a samim tim i

Biblioteke udaljeno 45 km, funkcioniše u okviru osnovne škole “Kosta Todorović”.

Multimedijalna čitaonica Biblioteke, koja je otvorena 2008. godine, poseduje 27 čitališnih mesta i 5 računara koji su on-line. Renoviranje i opremanje čitaonice finansirala je Norveška ambasada u BiH (2008.godine) koja je ujedno donirala sredstva za opremanje Područnog odjeljenja u Skelanima (2011. godine).

U okviru Biblioteke funkcioniše i Muzejska zbirka, koja je arheološko-etnografskog tipa. Muzejska zbirka Narodne biblioteke Srebrenica počela je sa radom 1990. godine i tada se u njemu nalazila veoma vrijedna arheološka, etnološka i istorijska zbirka. Glavni cilj

Muzejske zbirke je da muzejski materijal bude prikupljen, sačuvan, proučen i pristupačan javnosti.

Narodna biblioteka Srebrenica

www.srebrenica-nb.com

Tel/fax : +38756440899

E-mail: nbs.srebrenica@gmail.com

 

 

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply