Nakon vršioca dužnosti izabrani direktori u Bratuncu

Odbornici Skupštine opštine Bratunac, nakon višestrukih i višegodišnjih imenovanja i smjena vršilaca dužnosti direktora lokalnih ustanova, danas su izabrali direktore tri ustanove nakon sprovedene konkursne procedure.

Za direktora Doma kulture izabran je Igor Marković, kao i za direktora obdaništa „Radost“ izabran je Marko Damjanović, a Turističke organizacije Bratunac Violeta Medaković, koji su i u proteklom periodu bili na pozicijama vršilaca dužnosti.

Izabrani su i upravni odbori ovih ustanova, a prilikom diskusije o njihovom izboru veći broj odbornika uputio je primjedbe da članovi tih odbora često ne rade u skladu sa zakonom nego nastoje da zadovolje interese političkih partija iz kojih dolaze.

Skupština je donijela odluku o pristupanju izmjeni Regulacionog plana Bratunca radi regulisanja saobraćaja i regulacije dijela korita rječice Križevice.

Odbijena je inicijativa da se odbornici odreknu jednog mjesečnog paušala za stipendiranje studenata, a data je saglasnost načelniku opštine Lazaru Prodanoviću za potpisivanje sporazuma za o realizaciji projekta izgradnje vodovodne mreže u srebreničkoj mjesnoj zajednici Sase, zajedno sa opštinom Srebrenica.

Odbornici su donijeli i veći broj tehničkih odluka kao i plan rada zdravstvenih ustanova i plan za izmirenje neizvršenih obaveza opštine prenesenih iz prethodnog perioda kao i plan korištenja prihoda od posebnih naknada za vode od kojih je oko 70.000 KM namijenjeno za izmirenje potraživanja preduzeća „Malina“ za navodnjavanje poljoprivrednih površina za prošlu godinu kada su poljoprivredni proizvođači skupštinskom odlukom bili oslobođeni plaćanja naknada za navodnjavanje svojih poljoprivrednih površina.

You must be logged in to post a comment Login