Najveći broj požara zbog ljudskog nemara

Iz Teritorijalne vatrogasne jedinice Bratunac apeluju na građane da prilikom uređenja vode računa kako spaljuju organski otpad i time utiču na manji broj požara.

Zamjenik starješine TVJ Bratunac Zlatan Simić, BSc.inž.ZOP, izdao je saopštenje u kojem se navodi da je iz godine u godinu zabilježen konstantan rast broja požara.

Pored ekstremno jakih temperatura i suše u ljetnjem periodu, što predstavlja jedan od bitnih razloga nastanka određenih vrsta požara, svakako među glavnim uzrocima, u svim godišnjim dobima je ljudski nemar.

Sa dolaskom toplih i sunčanih vremenskih perioda, određeni broj stanovništva počinje proljetne radove na uređenju oranica i poljoprivrednih zemljišta za sjetvu, čisteći tako i paleći korov i rastinje. Prethodnih godina, u ovom periodu, evidentiran je veliki broj šumskih požara i požara niskog rastinja kao rezultat nesavjesnog i neodgovornog ponašanja lica prilikom izvođenja pomenutih radova, spaljivanja organskog otpada.

Obično zbog nemarnosti ili loše procjene vatra se otme kontroli što uzrokuje sve veći broj šumskih požara i požara niskog rastinja na većim površinama.

Posljedice nesavjesnog i neodgovornog ponašanja mogu izazvati ogromne štete na šumskim i poljoprivrednim dobrima, stambenim objektima, a nerijetko i opasnosti po živote ugroženih lica.

U cilju preventivnih mjera zaštite od požara, a time i eliminacijom uzroka nastanka ove vrste požara, apaelujemo da se strogo vodi računa pri ovim radovima, i to:

– Spaljivanje korova i rastinja ne vršiti u blizini šuma i većih površina sa niskim rastinjem.

– Spaljivanje vršiti u periodu vremenskih uslova koji ne pogoduju brzom širenju vatre.

– Spaljivanje vršiti na manjim površinama koje se mogu kontrolisati.

– Nakon završenog spaljivanja obavezno pogasiti nesagorjele ostatke.

Ako se desi da se i pored svih preduzetih mera, vatra otme kontroli, i da se ne može na bezbjedan način uz raspoloživa sredstva ugasiti, obavezno u što kraćem vremenskom periodu obavijestiti nadležnu vatrogasnu jedinicu na besplatnu telefonsku liniju pozivajući broj 123, ili nadležnu policijsku stanicu na besplatnu telefonsku liniju broj 122.

Protiv nesavesnih građana, počinioca izazivanja namjernih paljevina zakonom su zaprećene visoke kazne, zato još jednom apelujem da se strogo vodi računa, navodi se u saopštnju.

U Krivičnom zakonu Republike Srpske propisana su dva krivična djela koja se odnose na podmetanje požarai to krivično djelo izazivanje požara za koje je propisan raspon do osam godina zatvora, uz mogućnost izricanja novčane kazne, zavisno od posljedica nastalih zbog izvršenja ovog krivičnog djela. I krivično delo izazivanje opšte opasnosti za koje je propisan raspon kazne od šest mjeseci do 12 godina zatvora, zavisno od posljedica nastalih izvršenjem krivičnog dela.

KZ-RS  Izazivanje požara

Član 432.

(1)     Ko izazove šumski požar usljed kojeg nastupi šteta velikih razmjera, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(2)     Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko izazove požar u zaštićenoj šumi, nacionalnom parku, voćnjaku ili drugoj šumi sa specijalnom namjenom, ili žitnim poljima.

(3)     Ko djelo iz st. 1 i 2. ovog člana učini nehatno, kaziniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

Glavni problem je osjećaj neodgovornosti kod ljudi. Vrhunac nesavjesnog ponašanja i neodgovornog odnosa prema društvenoj svojini i svojini drugog lica.

I prije su se izvodili isti ovi radovi u ovom periodu godine, ali savjest građana je bila na visokom nivou, čuvala se kako društvena imaovina tako i imovina drugih. Počinioci su bili ekspresno sankcionisani, tako da je nezamislivo bilo ovo što se danas dešava po tom pitanju. Potrebno je probuditi svijest kod ljudi za odgovornost, što više preventivnih akcija nadležnih službi kao i stalnih apelovanja na opasnosti koje nastaju, zatim  više se angažovati na rasvjetljavanju uzroka nastanka i otkrivanju i sankcionisanju počinioca.

Smtramo da se samo tako možemo nadati da neće doći do velikih požara kakvi su bili recimo 2012. godine koji su pričinili ogromne štete našim i onako već siromašnim krajevima.

Takođe potrebno je pojačati brojno stanje vatrogasaca u jedinicama gdje je to neophodno, osposobiti timove civilne zaštite po mjesnim zajednicama, razviti programe dobrovonjnog vatrogastva koji bi se mogli angažovati u kriznim situacijama, navodi se u saopštenju.

You must be logged in to post a comment Login