Najbolje i najgore zemlje za homoseksualce u Evropi: BiH na 31. mjestu

Statistička agencija Statisa napravila je infografiku gdje prikazuje koje zemlje Evrope su najbolje a koje najgore za homoseksualce. Tako se BiH nalazi među grupom zemalja gdje prava homoseksualaca nisu u potpunosti priznata, ali nije ni najgore stanje.

Homoseksualci najveća prava uživaju na Malti, a zatim u Belgiji i Velikoj Britaniji, čija su prava ispoštovana preko 80 posto. S druge strane najlošija situacija je u Armeniji, Azerbejdžanu, Rusiji, Turskoj i još nekim zemljama istočne Evrope.

Od zemalja regija Hrvatska je pozicionirana na deveto mjesto po pravima homoseksualaca, Crna Gora je 20, Srbija 25, Slovenija 27, a BiH je na 31. mjestu sa 29,40 posto poštivanja prava homoseksualaca.

U godišnjem pregledu rangirano je 49 evropskih zemalja na skali od 0 posto, što znači potpunu diskriminaciju i kršenje ljudskih prava homoseksualaca, do 100 posto, što znači njihovu punu ravnopravnost.

Rangiranje zemalja napravljeno je na osnovu analize zakona i politike koja ima direktan utjecaj na prava LGBT osoba u okviru šest kategorija i to jednakost i nediskriminacija, porodica, nenasilje, pravno priznanje, sloboda okupljanja, udruživanja i izražavanja te azil.

Izvor: Klix.ba

You must be logged in to post a comment Login