Nacionalni park “Drina” izuzetno važan za razvoj Srebrenice

Danas je u Srebrenici održana javna rasprava o Nacrtu zakona o formiranju Nacionalnog parka “Drina” čije je nacrt usvojila Narodna Skupština Republike Srpske.

Raspravi su prisustvovali Željka Stojičić iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Dragan Kovačević iz Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS gdje su upoznali prisutne o toku pripreme ovog dokumenta.

“Skupština opštine Srebrenica 2011. godine pokrenula inicijativu za proglašenje Nacionalnog parka ‘Drina’ radi zaštite endemično-reliktnih biljnih vrsta u Evropi, među kojima je i Pančićeva omorika te klisurasto-kanjonske doline Drine i njenih pritoka na dijelu ove opštine”, rekla je Stojčićeva.

Ona je naglasila da inicijativu podržala resorni ministar Srebrenka Golić i pokrenula postupak izrade Studije za zaštitu kanjona rijeke Drine kao izuzetnom prirodnom potencijalu, koju je uradio Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa na osnovu koje, kao i pozitivnih mišljenja svih nadležnih institucija i kolektiva izrađen Nacrta zakona o kome se danas vodi rasprava.

“Predstavnici ovog Zavoda boravili u više od 50 dana na terenu i prikupljali podatke 4 godine dok su završili Studiju opravdanosti formiranja nacionalnog parka i zaštite kanjona rijeke Drine”, kaže Kovačević i ističe da če sugestije sa rasprave biti od koristi kako bi se izradio Prijedlog zakona o Nacionalnom parku „Drina“ nakon čega će se naći na sjednici Narodne skupštine RS na razmatranju i usvajanju.

Prema riječima opštinskog ekološkog inspektora Ilijasa Begića logično je da se i sa druge strane Drine formira nacionalni park jer u Srbiji postoji Nacionani park “Tara” i ovo će biti prilika da se to ispravi.

Nakon obavljenje javne rasprave, procesa pripreme i usvajanja Zakona o Nacionalnom parku „Drina“ u roku od godinu dana treba da bude formirana Javna ustanova koja će upravljati nacionalnim parkom čiji rad će finansirati Vlada Republike Srpske, a predviđeni su i drugi izvori finansiranja.

Sa javne rasprave poručeno je da će formiranje nacionalnog parka pomoći u razvoju turizma i zaštiti biljnog i životinjskog svijeta.

You must be logged in to post a comment Login