Muzičke radionice u Dječijem vrtiću “Poletarac”

Početkom mjeseca februara krenula je zvanična saradnja između Dječijeg vrtića “Poletarac” i Superara iz Srebrenice.

Cilj navedene radionice, pored saradnje sa Superarom, jeste kontitnuiran rad sa djecom kao i prepoznavanje talenata, pored muzičkih, tako i drugih, za umjetnost ili nauku.

“Kao ustanovi, nama je to jako bitno. Cijeneći da se zalažemo za poštovanje najboljeg interesa svakog djeteta, mi negdje ostajemo na putu. Kako prepoznajemo probleme u razvoju djece naš zadatak je da prepoznajemo i posebno sa njima radimo, talentovanu djecu”, rekla je Vesna Jovanović, direktorica JU Dječiji vrtić “Poletarac” Srebrenica.

Superar organizuje jednom sedmično muzičke radionice za djecu iz “Poletarca”, za veliku i srednju grupu mališana. Radionice će se održavati i u Igraonici “Drugarstvo” u Potočarima.

Radionice u vrtiću “Poletarac” vodi Anton Pešikan, dugogodišnji muzički animator, perkusionista, muzičar i budući terapeur.

Uprava dječijeg vrtića iskazala je zahvalnost ovom vidu podrške kao i saradnje.

You must be logged in to post a comment Login