Modernizacija sistema elektromreže

Aleksandar Stjepanović, tehnički rukovodilac u RJ “Elektrodistribucija Bratunac”, u razgovoru za RGD studio Srebrenica rekao je da je ovo preduzeće, Zavisno državno preduzeće “Elektro-Bijeljina” u kojem posluje RJ “Elektrodistribucija Bratunac” koja pokriva i opštinu Srebrenicu, izdvojilo značajna sredstva za modernizaciju i digitalizaciju sistema elektromreže. To je sistem koji  omogućava sve pogodnosti savremene digitalne obrade signala i digitalne tehnologije. To je AMM sistem koji je namjenjen za prikupljanje, čuvanje i obradu podataka iz koncentratora, odnosno iz brojila električne energije, kao i upravljanje potrošnjom.

“Pogodnosti ovoga sistema su smanjenje tehničkih i ne tehničkih gubitaka, smanjenje troškova radne snage, automatizacija, daljinsko očitavanje, uključenje, isključenja, povećanje operativne efikasnosti naših preduzeća, detekcija nestanka napajanja, upozorenje na ometanje mjerenja, planiranje kod isključenja i remonta i na kraju zadovoljstvo naših korisnika,” rekao je Aleksandar Stjepanović, tehnički rukovodilac u RJ “Elektrodistribucija Bratunac”.

Račun se formira na bazi stvarne potrošnje, nema uticaja ljudskih faktora, greške prilikom očitavanja brojila. Prednost za korisnike je sama ušteda i smanjivanje gubitaka, digitalno očitavanje potrošnje, isključenja i uključenja električne energije.

“RJ “Elektrodistribucija Bratunac” pokriva oko 11 hiljada potrošača u opštinama Bratunac i Srebrenica i do sada je ugrađeno 451 brojila kao i novih 431 koja će u narednom periodu ući u sistem daljinskog očitavanja. Brojila se daljinski očitavaju iz jedinstvenog Centra za obradu podataka u Bijeljini gdje i mi imamo mogućnost uvida u taj centar podataka u slučaju zloupotrebe elktromreže,” dodaje Stjepanović.

“To je savremen sistem, obzirom na veliki broj potrošača i velika uloganja, to je projekat koji će se isplatiti korisnicima i nama,” rekao je Aleksandar Stjepanović, tehnički rukovodilac u RJ “Elektrodistribucija Bratunac” za RGD studio Srebrenica, prenosi naš Portal.

You must be logged in to post a comment Login