Mladi iz četiri grada nastavljaju da grade kulturni identitet

Nakon uspješno realizovanog prvog projekta „Potpuna sloboda istine (TCFT)“ mladi iz Srebrenice, Jelaha, Višegrada i Tuzle napravili su Domino mrežu koju čine mladi ljudi iz ovih gradova.

Prvi Internacionalni kulturni i umjetnički festival “The Complete Freedom of Truth / Potpuna sloboda istine” održao se u Bosni i Hercegovini u periodu od 2. do 22. avgusta u tri grada pružio je mogućnost mladima ljudima da se obuče, obrazuju i kroz kulturu i umjetnost pošalju sasvim drugačiju poruku.

„Nastala je inicijativa da se nakon osnivanja Domino mreže raspodjele odgovornosti na mlade ljude koji će biti korisnici ali i nosioci aktivnosti. Domino mreža je mreže četiri grada Višegrada, Jelha, Srebrneice i Tuzle koja okuplja mlade ljude koji kroz umjetnost ne samo da žele da dođu do pomirenja nego da vještine koje imaju i vještine koje uče od inostranih stručnjaka ovog puta budu iskorištene i da se uključi što veći broj mladih ljudi. Sve aktivnosti koje pripremamo temelje se na umjetnosti“, rekla je Sandra Đurić, Udruženje „Ničija zemlja“ iz Višegrada.

sastanak mladih u srebrenici 03

Tokom dvodnevnog sastanak mladi su razgovrali o tome kako kreirati sadržaje u budućnosti, finansirati ih i uključiti više mladih i na taj način popuniti njihovo slobodno vrijeme.

„Ovo je treći sastanak i do sada smo uradili nekoliko bitnih stavri među kojima je i ovaj prvi kultuni festival. U procesu je registracija udurženja u Višegradu za koje nam trebaju novčana sredstva kako bi to pravno završili. Takođe, u ovom periodu okupili smo dosta mladih ljudi koji žele da se uključe i daju svoj doprinos i uključili smo se u OSCE-ovo program Super Građanke i Super Građani“, rekla je Sandra.

Tokom ovog sastanka pokušaće se pronaći najbolja osoba koja će biti izabrana za novog predsjenika mladih, Omladinski savjet mladih u Srebrenici o čemu se razgovaralo.

sastanak mladih u srebrenici 02

Prema riječima mladih, učesnika sastanka, drago im je da ova mreža dobija sve više članova i nadaju se da će u ovoj godini realizovati mnogo zajedničkih kultunih projekata kojima će skrenuti pažnju na život i suživot ali i položaj mladih ljudi.

U sklopu TCFT projekta mladima ljudima se otvorila mogućnost da uče, putuju i kroz kulturni angažman ožive dešavanja i događaje u svojim zajednicama i narednom periodu pokrenu slične kulturne projekte u Bosni i Hercegovini i učestvuju na internacionalnim festivalima.

Kulturni festival „Potpuna sloboda istine (TCFT)“ povezao je mlade

Više od 150 mladih iz sedam država učestvovalo je na prvom festivalu u Bosni i Hercegovini. Na programu je učestvovalo 12 partnerskih organizacija iz Srbije, Velike Britanije, Rumunije, Italije, Portugala, Gruzije i Bosna i Hercegovina.

“Mladi umjetnici okupili su se zajedno kako bi istražili kako umjetnost i kultura utiču na naše živote, našu kreativnost, inspiraciju, radoznalost, zdravlje i blagostanje. Kroz rad na projektu istraživali smo ideje o jednakosti, invalidnosti, polu, ljudskim pravima i demokratiji“, rekla je Tina Ellen Lee, kooridnator projekta TCFT i umjetnička direktorica Opera Circus.

Ovaj sastanak održan je uz pomoć OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Opere Circus iz Velike Britanije i nekoliko porodica iz Srebrenice i Bratunca koje su omogućile da učesnici sastanka imaju besplatno prenoćište.

You must be logged in to post a comment Login