Weiser stipendije za 2019/2020. na Univerzitetu u Michiganu

Aplikacije za Weiser stipendije za 2019/2020. godinu na Univerzitetu u Mičigenu, SAD, su otvorene do 15.09.2019. Stipendija za kratkotrajne istraživačke posjete od 4 sedmice do 3 mjeseca uključuje povratnu avionsku kartu, smještaj, zdravstveno osiguranje i džeparac.

Na stipendiju može aplicirati akademsko osoblje, najmanje u zvanju docenta doktora, koji su stalno uposleni na univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Weiser Centar će dodijeliti 5 do 7 stipendija za putovanje u Ann Arbor u periodu februar-april 2019. ili u periodu septembar-novembar 2019. godine. Osoba treba da predaje neku od oblasti koja se nudi na Univerzitetu Mičigenu i ima izuzetne govorne i pisane vještine engleskog jezika.

Cilj programa je stvoriti globalnu mrežu budućih lidera posvećenih poboljšanju života drugih ljudi.

Aplikacija uključuje sljedeće dokumente:

  • CV
  • Popunjen obrazac za aplikaciju (obrazac se može preuzeti na stranici)
  • Diploma (doktorat ili najviši stručni stepen)
  • Kopiju pasoša – stranica sa slikom
  • Pismo motivacije (personal statement) na dvije stranice u kojoj treba navesti istraživački ili zajednički projekat koji se planira na Univerzitetu u Mičigenu, razlog za apliciranje, koristi boravka na Univerzitetu u Mičigenu za matični univerzitet, i razlog odabir četvero sedmičnog ili tromjesečnog perioda istraživanja
  • Pozivno pismo sa Univerziteta u Mičigenu – nastavnika sa kojim će se istraživanje sprovesti. Pozivna pisma upućena mailom će se uzeti u obzir. Više o fakultetima i odsjecima na Univerziteu u Mičigenu na https://umich.edu./ Postupak apliciranja za saradnju sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Mičigenu se promijenio, prije apliciranja treba provjeriti ‘najčešće postavljena pitanja’ na https://ii.umich.edu/wcee/visiting-fellows/faqs.html.
  • Pismo preporuke Rektora Univerziteta ili Dekana matičnog Fakulteta
  • TOEFL (broj osvojenih bodova na testu ukoliko je položen u posljednje tri godine)
  • Pristanak na intervju putem telefona ili Skype-a

Više informacija na: https://ii.umich.edu/wcee/visiting-fellows.html

Izvor: Hoću.ba

You must be logged in to post a comment Login