U ponedjeljak radionica na temu Omladinski kreativni dan

Projekat “E761 Susretanje”, finansiran od Evropske unije u okviru prekograničnog IPA programa Srbija – BiH, zvanično je počeo sa implementacijom 15. juna 2013. godine. U periodu od jedne godine OIA će zajedno sa partnerima Academica i Forca iz Srbije osnažiti lokalne ekonomije u 11 općina prekograničnog područja, među kojima su Tuzla, Bijeljina, Srebrenica, Goražde i Foča, kroz investiranje u kreativni sektor i mlade.

Glavni cilj projekta je podsticanje lokalnog kreativnog i ekonomskog razvoja kroz koncept kreativnih industrija. Glavne aktivnosti su mapiranje i istraživanje kapaciteta i stavova predstavnika kreativnog sektora, regionalnog sektora i lokalne javne akcije mladih.

U okviru projekta  preko 700 mladih će biti obučeno i uzeti učešće u lokalnom razvoju kroz 20 edukativnih radionica, 2 treninga i 11 lokalnih događaja “Kreativni dani”, te promovirati 15 primjera kreativnih inicijativa mladih.

Srebrenica, ponedjeljak 10.03. (12:00 -15:30).

Šta je Omladinski kreativni dan?
* jednodnevni događaj u svakom gradu E761 Projekta
* za promociju što većeg broja mladih koji se bave kreativnim radom
* zbog lobiranja lokalnih vlasti i institucija da više ulažu u kreativni sektor i
* da bi se što više mladih ljudi uključilo u kreativne aktivnosti

Kad?
* kraj marta ili početak aprila

Šta poslije?
* krajem aprila ili početkom maja organizovat će se prezentacija rezultata i dijalog sa lokalnim akterima o konkretnim mjerama i aktivnostima za podršku kreativnog sektora i rada mladih.

Kontakti:
* Omladinska informativna agencija BiH (OIA)
* Telefon: 033 23 77 64
* E-mail: [email protected]
* www.oiabih.info, www.mladi.info, FB E761 Susretanja
* FB grupa grada – „OK dan – Srebrenica“
* Partner u Srbiji je Academica Beograd

Prijave za radionicu u Srebrenici na mejlove: [email protected], [email protected]

You must be logged in to post a comment Login