Stipendije za posjete ESCP kampovima

ESCP Europe nudi priliku budućim studentima master studija na MBA studijskom programu da osvoje stipendiju od 800 eura i posjete dva njihova kampa u Evropi. Kampovi se nalaze u Berlinu, Londonu, Madridu, Parizu, Torinu i Varšavi.

Ovo je prilika za studente ekonomije, biznisa, menadžmenta i finansija i međunarodnih odnosa.

ESCP Europe je najstarija poslovna škola na svijetu osnovana 1819. godine. Misija ove ustanove je stvaranje nove generacije transnacionalnih lidera, koji će prihvatiti i koristiti mogućnosti kulturne raznolikosti. Škola nudi jedinstveni pristup kros-kulturalne poslovne edukacije kada su u pitanju globalne perspektive međunarodnog upravljanja.

Način prijavljivanja je onlajn, a krajnji rok za dostavu prijava je 2. mart 2017. godine.

Svi troškovi kandidatima biće pokriveni stipendijom.
V

iše o ovom projektu zainteresovani mogu naći na zvaničnoj veb stranici ESCP Europe: http://www.escpeurope.eu/.

Izvor: MladiInfo.m

You must be logged in to post a comment Login