Projekti za ravnopravnost polova

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine raspisuje poziv za projekte.

Na osnovu Posebnog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje zastupa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Švedske, koju zastupa Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), za podršku provođenju programa FIGAP II (2017 – 2021) i Supsidijarnog sporazuma između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Gender centra – Centara za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske i Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine, te Pravila o organizaciji i radu FIGAP II Programa, a u skladu sa Godišnjim planom rada FIGAP II Programa za 2019.godinu, Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, objavljuje:

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva (vanistitucionalnim partnerima FIGAP II programa) koji će se finansirati iz sredstava FIGAP II programa.

Više detalja na OVOM LINKU.

You must be logged in to post a comment Login