Prijava za učešće u takmičenju za najbolju fotografiju

Medicinski biokonvergencijski istraživački centar pri Nacionalnom univerzitetu u Seulu poziva kandidate iz cijelog svijeta da se prijave za učešće u takmičenju za najbolju fotografiju, na temu Virus i ljudi.

OBLAST:

Fotografija

OPIS

Takmičenje je podijeljeno u 4 kategorije: digitalna fotografija, mikroskop fotografija, računarska grafika i video klip. Nagrade se kreću u iznosu od $2,502, $834, $417 i $250.

USLOVI

Kandidati iz cijelog svijeta mogu učestvovati u takmičenju. Digitalna fotografija mora imati minimum 3000px; mikroskop fotografija mora biti u maksimalnoj rezoluciji uređaja; rezolucija računarske grafike mora biti 300dpi, na papiru A2; veličina ekrana video klipa HD 1280×720 ili FHD 1920×1080 kvadratnih piksela.

NAČIN PRIJAVE

Elektronska aplikacija za takmičenje je dostupna na sledećem linku: https://bio-art.org/submit/

ROK ZA PRIJAVU:

31. avgust 2020. godine

Detaljnije na: https://bio-art.org/

Izvor: Hoću.ba

You must be logged in to post a comment Login