Poziv za učešće na obuci “Stručnjak za EU fondove”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u suradnji sa VCC fondacijom iz Poljske i firmom PlanB. d.o.o., organizira specijalistički program obuke na temu „Stručnjak za EU fondove“. Program obuke omogućava polaznicima sticanje neophodnih teoretskih i praktičnih znanja o EU programima u okviru kojih potencijalni aplikanti iz Bosne i Hercegovine mogu prijavljivati projektne prijedloge.

U toku obuke polaznici će imati priliku da se upoznaju sa svim otvorenim programima EU relevantnim za preduzeća i druge institucije u Bosni i Hercegovini odnosno IPA II i HORIZON 2020, COSME program koji je nedavno otvoren za Bosnu i Hercegovinu kao i drugim programima EU. Ovaj program obuke će omogućiti polaznicima da provedu najveći dio vremena radeći praktične vježbe na konkretnim projektnim prijedlozima od njihovog interesa uz podršku eksperta u oblasti pripreme i implementacije EU projekata.

“EU Funds Specialist” je certificirani program obuke te će polaznici obuke pored neophodnih znanja dobiti međunarodno priznati Europass certifikat nakon što polože test završne provjere znanja. Specijalistička obuka se planira održati u periodu od  13.03. – 17.03. 2017. godine i  27.03. – 31.03. 2017. godine u prostorijama Komore u Sarajevu. U periodu između ova dva termina obuke (5 radnih dana), polaznici će aktivno raditi na pripremi projektnog prijedloga uz mogućnost „on-line“ konsultacija sa ekspertom.

Cijena pohađanja obuke po polazniku iznosi 1.999,00 KM (PDV uključen). U cijenu je uključeno: polaganje završnog ispita, knjiga, diploma i dodatak diplomi za Vaš Europass, te osvježenje u predviđenim pauzama.

Ukoliko ste zainteresirani za učešće, potrebno je da ispunjen prijavni obrazac zajedno sa potvrdom o izvršenoj uplati kotizacije pošaljete  na email [email protected] ili na broj faxa: 033/566-205 najkasnije do 06.03.2017. godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201 ili PlanB na 033/951-318.

Poziv
Program
Prijava učešća

Izvor: Komorabih.ba

You must be logged in to post a comment Login