Konkurs za sufinansiranje projekata iz kinematografije u RS

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je konkurs za sufinansiranje projekata iz kinematografije za ovu godinu, u kategorijama domaćih igranih filmova, dokumentarnih i animiranih.

Pravo prijave na ovaj javni konkurs imaju zainteresovani producenti čiji je pravni položaj regulisan Zakonom o kinematografiji, odnosno, privredna društva, koja su upisana u odgovarajući privredni registar Agencije za preduzetničke, informatičke i finansijske usluge /APIF/, koji se vodi za teritoriju Republike Srpske, a čija je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela.

Jedan producent može prijaviti najviše dva filmska projekta u različitim kategorijama, a koji su prvenstveno namijenjeni bioskopskom, kao i svakom drugom javnom prikazivanju, u izvornom obliku, na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Ministarstva.

Filmski projekti koji se dostavljaju na ovaj konkurs moraju ispunjavati opšte uslove i kriterijume, te posebne kriterijume koji se odnose na svaku od filmskih kategorija na koje se konkurs odnosi.

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kinematografske djelatnosti za 2019. godinu, kao i prateći projektni obrasci dostupni su na portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva prosvjete i kulture.

Konkursna dokumentacija i filmski projekat dostavljaju se isključivo na obrascima koje je propisalo Ministarstvo, a popunjavaju se elektronski i dostavljaju u elektronskoj i štampanoj formi, u konkursom preciziranom broju primjeraka.

Konkurs će biti otvoren 60 dana, odnosno do 2. decembra.

Izvor: Srna

You must be logged in to post a comment Login