Globalni fond za žene

Globalni fond za žene je donatorska fondacija koja podržava ženska ljudska prava širom svijeta baveći se kritičnim pitanjima kao što su ekonomska nezavisnost, povećanje pristupa obrazovanju i zaustavljanje nasilja nad ženama.

Naša vizija: Svaka žena i djevojčica je jaka, sigurna, snažna, i njen glas se čuje. Bez iznimke.

Naša misija: Mi smo globalni šampion za ljudska prava žena i djevojčica. Koristimo naše moćne mreže kako bi pronašli, finansirali, i povećavali hrabar rad žena koje grade društvene pokrete i izazivaju status quo. Bacajući svjetlo na kritična pitanja okupljamo zajednice zagovornika/ca koji preduzimaju akcije i ulažu novac za osnaživanje žena.

Istorija:Global Fund for Women je osnovan 1987. godine u Palo Alto, Kalifornija, od strane četiri hrabre žene: Anne Firth MurrayFrances KisslingLaura LedererNita Barrow. One su bile uvjerene da su ženska ljudska prava neophodna za društvene, privredne i političke promjene u svijetu, za dobrobit svih nas. Frustrirani zbog nedostatka interesa za finansiranje ženskih ljudskih prava, osnovale su organizaciju za direktno finansiranje lokalnih žena. Znale su da vjera u korisnice grant sredstava može dovesti do rješavanja problema koje su one jedinstveno kvalificirane riješiti, dovodeći do trajne promjene. Bile su u pravu.

Koje aktivnosti se finansiraju:

Područja uticaja: Imamo najveći uticaj na prava žena, fokusirajući se na pitanja koja čine bitnu razliku za žene i djevojčice. Kad su žene i djevojke slobodne od nasilja – kada su osnažene – kada kontroliraju odluke o vlastitim tijelima – one napreduju. Nastavljamo braniti i širiti teško-osvojeno napredak u ženskim pravima sa naglaskom na tri kritična područja:

Sloboda od nasilja: Finansiramo i zastupamo učešće žena i djevojaka, osnažujući i gradeći mir, zalažući se za promjene zakona, politika, kulture i ponašanja koje ovjekovječuje diskriminaciju, nasilje i zlostavljanje.

Naš cilj: Kraj nasilja zasnovanog na spolu.

Ekonomska i politička jednakost: Podržavamo zagovaranje za ekonomske i pravne reforme i ravnopravno učešće žena u lokalnim i nacionalnim izborima i ekonomiji. Podržavamo demokratske pokrete i nastojanja da se osigura zemljište, radna snaga i imovinska prava.

Naš cilj: Sve žene su ekonomski sigurne i nezavisne, i podržavaju politike koje osiguravaju ženama i djevojkama jednaka prava na resurse i sredstva za život.

Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava: Podržavamo kampanje, pružanje usluga, zastupanje i obrazovanje koji utiču na stavove i postižu promjenu politike koji ženama i djevojčicama daju puni pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima.

Naš cilj: Sve žene i djevojke su slobodni da imaju svoje reproduktivne i spolne izbore. Usluge i informacije o seksualnom i reproduktivnom zdravlju su lako dostupne.

Imamo jasan fokus, dajemo podršku za generalno finansiranje, što je presudno za jačanje i održavanje snažnog ženskog pokreta.

Do juna/lipnja 2020. godine fokusirat ćemo se na sljedeće ključne prioritete u naša tri područja rada:

Reproduktivna pravda i seksualna prava

  • Podrška grupama koje se opiru oduzimanju stečenih prava

Dekriminalizacija pobačaja

  • Podrška kampanjama za siguran pobačaj i dekriminalizaciju pobačaja

Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava marginalizovanih grupa

  • Podrška pravima povijesno marginalizovanih grupa, uključujući lezbijske, biseksualne, trans, interseks i queer organizacije

Veličina donacije:

Organizacije koje apliciraju prvi put generalno dobijaju grantove u iznosima od 1.000 do 15.000 dolara godišnje. 

Rok za prijave:

Tokom godine su obično otvorena dva poziva za predaju prijedloga projekata.

Geografsko područje podrške:

BiH i veliki broj zemalja širom svijeta.

Kriterij podobnosti:

Imajte na umu da je vaša grupa mora zadovoljiti sve sljedeće kriterije kako bi bila kvalificirana za grant:

  • Aktivna je izvan SAD. Ne finansiraju američke organizacije.
  • Primarni fokus je promocija ženske ravnopravnosti i ljudskih prava i ti ciljevi se moraju jasno ogledati u aktivnostima.
  • Grupa žena radi zajedno. Ne prihvataju zahtjeve individualnih osoba.
  • Žene vode organizaciju ili grupu.
  • Grupe ne moraju biti registrirane nevladine organizacije (NVO) kako bi bile kvalificirane za finansiranje.

Global Fund for Women daje tri vrste grantova.

Kako aplicirati:

Kao prvi korak u postupku prijave, molimo aplikante da popune profil organizacije kroz web stranicu. Ako smatramo da su aplikanti kvalificirani, pozvaćemo ih da dostave puni prijedlog projekta.

Pogledajte www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant za više informacija.

Kontakt:

800 Market Street
Seventh Floor
San Francisco, CA 94102
USA
Tel: +1 415 248 4800
Web stranica: https://www.globalfundforwomen.org/

Izvor: Mreža mira

You must be logged in to post a comment Login