Foto konkurs “Daj nam motiv”

Život je za sve nas pun prepreka i barijera, ali za osobe sa invaliditetom su prepreke znatno veće. Međutim, zajedničkim snagama sve prepreke mogu biti prevaziđene. Od vas u ovom foto konkursu tražimo da predstavite prepreke, ne samo za osobe sa invaliditetom, već i za brojne druge kategorije društva, jer sve što je prepreka osobi sa invaliditetom može biti prepreka za sve nas!

Ustanovljene su 4 grupe pristupačnosti koje je potrebno omogućiti osobama sa invaliditetom: arhitektonska, pristupačnost tehnologijama i informacijama, pristupačnost svim uslugama sa osiguranim vidovima podrške i potreba osiguravanja asistivnih tehnologija.

Detektujmo barijere, kako bismo dobili zajednički motiv da ih uklonimo!

Uslovi učešća u konkursu:

1. Fotografije koje učesnici šalju moraju biti autorske.

2. Moguće je dostaviti tri fotografije po autoru.

3. Fotografije moraju biti isključivo u digitalnoj formi u JPEG formatu.

4. Maksimalna veličina fotografije može biti 5 MB

5. Fotografije sa vodenim žigom ili bilo kakvom drugom vrstom potpisa neće biti razmatrane u konkursu.

6. Krajnji rok za prijem radova je 5. februar 2020. godine.

Predaja radova Fotografiju sa prijavom potrebno je poslati na e-mail: [email protected] sa naznakom „Takmičenje za najbolju fotografiju“.

Sve prijave treba da uključuju sljedeće podatke:
1. Ime i prezime autora

2. Naziv fotografije

3. Opis fotografije (do 50 riječi)

4. Kontakt podaci autora (broj telefona, e-mail adresa, adresa stanovanja)

Glasanje

Online glasanje za izbor najbolje fotografije biće upriličeno u periodu od 05. do 15. februara 2020. godine.

Nagrade Autor pobjedničke fotografije će biti nagrađen novim mobitelom Xiaomi Redmi 8, dok će drugo i treće mjesto dobiti Cell Phone Lens Attachments. Dodatne informacije Autor ustupa prava na korištenje svih objavljenih fotografija u okviru konkursa u promotivne svrhe u bilo kojem obliku ili mediju. Pri ovakvom korištenju organizator se oslobađa od bilo kakvih potraživanja od strane autora fotografije na konkursu.

česnici moraju imati neotuđiva autorska prava na fotografiju koja su definisana važećim zakonima o autorskim pravima. Strogo je zabranjeno kopiranje takvog sadržaja bez dozvole autora.

Organizator se odriče odgovornosti u slučaju povrede ovog prava od strane trećeg lica. Ukoliko organizator posumnja da je učesnik dostavio fotografiju na koju nema pravo, može zatražiti dodatni dokaz o autorstvu i izvornu datoteku, ili eliminisati rad iz konkurencije.

Kampanja “Sva lica pristupačnosti” je dio projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, koji finansira Evropska unija, a realizuju Organizacija UDAS, Helsinški parlament građana Banja Luka i UG Nešto Više. Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem emaila: [email protected] .

Više informacija: udas.rs.ba

Izvor: Mreža mira

You must be logged in to post a comment Login