Finansiranje za projekte na područjima izgradnje mira i transformacije sukoba

Broj sukoba unutar zemalja, kao i sukoba među nacijama je i dalje u porastu u posljednjih nekoliko godina. Ovaj trend prati veći broj lokalnih, regionalnih i međunarodnih inicijativa transformacije sukoba. Stoga postoji velika potreba za ciljanom i pravovremenom podrškom.

Naš cilj je podržati projekte koji služe facilitiranju transformacije sukoba u sukobu (i prošlih sukoba) društava u različitim regijama. Kao rezultat toga su podržani projekti koji se fokusiraju na suočavanje sa prošlosti, uključujući pitanja tranzicijske pravde, posredovanja, ljudska i manjinska prava, jedinstvenu ulogu digitalnih tehnologija u sukobima (i postkonfliktnim društvima), načine izvještavanja o sukobima, i ulogu religije u sukobima.

Posebno smo voljni podržati projekte koji omogućuju prijenos dobre prakse iz jedne regije ili ciljanog u područja u drugo.

Tokom čitave godine se primaju prijave za finansiranje projekata do cca 25.000 eura.

Link za više informacija na OVOM LINKU.

You must be logged in to post a comment Login