Mladi ambasadori OEBS-a posjetili Srebrenicu

Mladi ambasadori OEBS-a iz osam država učesnica Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju danas su posjetili Srebrenicu i Omladinski centar gdje su se upoznali sa aktivnostima mladih.

Cilj ove posjete jeste obilazak Bosne i Hercegovine od strane Mladih ambasadora OEBS-a koji žele da se upoznaju sa radom OSCE-a u BiH i posjeta Srebrenice, Memorijalnog centra Potočari i upoznaju mlade ljudi.

“Željeli smo da vidimo kako jedno postkonfliktno područje, koje je jako pogođeno, koje je imalo stravične posljedice, kako ono nadrasta to sve što se desilo i kako OSCE pokušava da pomogne tim ljudima,” rekao je za naš Portal Arnej Misirlić, mladi ambasador OEBS-a u Bosni i Herecegovini.

Mladi ambasadori u razgovoru sa mladima i predstavnicima Omladinskog savjeta Srebrenica iskazali su želju da pomognu dalji razvoj omladinskog aktivizma i u narednom periodu će sa mladim iz Srebrenice realizovati neke značajne projekte za našu opštinu.

“Ja dolazim iz Rusije. U Srebrenici sam drugi put. Za mene je važno da ljudi trebaju doći u Srebrenicu jer time će bolje razumjeti sve ono što se dešavalo,” rekla je Iana Minochkina, mlada ambasadorka OEBS-a u Rusiji.

Mladi Ambasadori OEBS-a broje 57 članova iz svake zemlje a u Srebrenici je boravilo osam ambasadora iz: Rusije, Danske, Albanije, Engleske, Njemačke, Kanade, Srbije i BiH.

“Prvi put sam u Srebrenici, kada sam došao osjetio sam kolika je tuga. Iznenadilo me je kako ljudi koji ovdje žive su nastavili živjeti i kako su prevazišli, na neki način, to. Ne trebamo se fokusirati na prošlost, trebamo gledati u budućnost,” rekao je Luis Bekteshi, mladi ambasador OEBS-a iz Albanije.

OSCE u BiH izabrao je Omladinski savjet Srebrenica kao dobar primjer za mlade amabasadore jer ova organizacija je aktivna više od deset godina i radi sa mladim u Srebrenici.

You must be logged in to post a comment Login