Mišljenje sa rezervom od glavnog revizora

Opština Bratunac je prema izvještaju od strane Glavne služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dobila mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima i usklađenosti u 2022. godini.

Republički revizori pronašli su nekoliko nedostataka koji se odnose na popis imovine u nekoliko budžetskih firmi, određena potraživanja, manji koeficijenti za pojedina radna mjesta u Centru za socijalni radi nego je to predviđeno zakonom i drugo.

Tu su nedostaci prateće dokumentacije za raspored sredstava za više kategorija od sporta, organizacija, boračkim udruženjima i drugim kategorijama.

“Raspodjelu sredstava sportskim organizacijama u iznosu od 161.000 KM izvršila je Komisija za raspodjelu sredstava za sport i ista je izvršena bez bodovanja po osnovu ranga takmičenja kluba i broja članova kluba, što nije u skladu sa članom 9. Pravilnika o raspodjeli sredstava za sport Opštine Bratunac iz 2022. godine”, navodi se.

Navodi se i da Skupština opštine nije usvojila programe o utrošku namjenskih sredstava naknada za vode i šume, programe zajedničke komunalne potrošnje i uređenja gradskog građevinskog zemljišta, kao i akt o upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih puteva, ulica u naselju, nekategorisanih puteva koji su upisani u javne evidencije o nepokretnostima.

Glavne služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je ukupno 12 preporuka Opštini Bratunac kako se ispravile određene neregularnosti.

Takođe, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske izvršila je finansijsku reviziju Opštine Bratunac za 2019. godinu i sačinila Izvještaj u kome su date ukupno tri preporuke koje su provedene.

Detaljan izvještaj pogledajte na sajtu Glavne služba za reviziju javnog sektora RS.

You must be logged in to post a comment Login