Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS-a u posjeti Opštini Srebrenica

Piše: Bekir Halilović

Danas je u službnoj posjeti Opštini Srebrenica boravio Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Dragan Bogdanić.

Na sastanku sa načelnikom opštine Srebrenica Ćamilom Durakovićem razgovaralo se o problemima sa kojim se suočava Dom zdravlja u Srebrenici, kao i realizaciji projekata značajnih za ovu ustanovu i njene građane.

„Zajedno sa Ministarstvom zdravlja i socijalne politike Republike Srpske realiziraćemo projekat adaptacije Doma zdravlja prilagođavanjem istog potrebama porodične medicine. Iznos projekta će biti 300.000 KM, u kojem će ministarstvo učestvovati sa 70 posto, dok će lokalna zajednica učestvovati sa 30 posto sredstava neophodnih za realizaciju ovog projekta“, rekao je Duraković.

Dragan Bogdanić u posjeti srebrenici 02

Jedan od problema o kojem se raspravljalo bio je i veliki broj uposlenih u ovoj ustanovi, kao i teška finansijska situacija u kojoj se trenutno nalazi Dom zdravlja u Srebrenici.

„Razgovarali smo o dodatnoj finansijskoj podršci od strane lokalne zajdnice prema ovoj ustanovi, kao i podršci ministarstva koja se odnosi na manje domove zdravlja. Ono što je neophodno zaustaviti jeste odlazak stručnog kadra, ali i poboljšanje usluge prema krajnim korisnicima“, istakao je Bogdanić.

Dom zdravlja u Srebrenici već pet mjeseci kasni sa isplatom plata prema svojim uposlenicima, a dug ove ustanve iznosi 1.027.000 KM.

Ministar Bogdanić danas je bio i u posjeti opštini Bratunac u kojoj je započeta rekonstrukcija objekta Doma zdravlja Bratunac gdje je sa načelnikom te opštine položio kamen temeljac za izgradnju objekta za ambulantu porodične medicine.

You must be logged in to post a comment Login