Milioni KM za potopljeno zemljište u Klotjevcu zaobilaze Srebrenicu već dugo

Opština Srebrenica pune tri decenije očekuje nadoknadu za potopljeno zemljište od Hidroelektrane „Bajina Bašta“, ali očito ništa od toga.

U nekoliko navrata ekonomski stručnjaci i ljudi iz biznisa smatraju da bi Srbija trebala da isplati Srebrenici milione KM samo na ime potopljenog zemljišta u Klotjevcu u proteklih 30 godina, bez zateznih kamata i drugih troškova.

Vlada Srbije je 2017. godine trebala da formira Radno tijelo koje će činiti predstavnici Vlade, Elektroprivrede Srbije i Opštine Srebrenica čime bi se definisalo kako i koliko Srbija treba da isplati Opštini Srebrenica sredstava na ime navedene nadoknade.

Načelnik Srebrenice Mladen Grujičić je te godine govorio o tome, rekavši da očekuju da neće biti isplaćena sva sredstva, ali da očekuje da će godišnje isplaćivati nadoknadu čime bi pristigla sredstva u budžet bila na raspolaganju za projekte i otvaranje novih radnih mjesta.

Od tada, pa do danas ništa se nije pomjerilo sa mrtve tačke, tačnije one od 1991. godine.

Zašto su hidrocentrale na Drini pripale Srbiji, a ne BiH?

Dr Omer Kovčić je docent na Rudarsko-geološkom-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i analizirao je dvije hidroelektrane koje se nalaze na slivu rijeke Drine, a ključno je pitanje zbog čega iste koristi samo Srbija.

“Hidroelektrane Bajina Bašta i Zvornik su izgrađene na zajedničkom dijelu sliva rijeke Drine. HE ‘Bajina Bašta’ je izgrađena na teritoriji Bosne i Hercegovine koja zauzima oko 67% od cijele njene površine, dok HE ‘Zvornik’ zauzima 49,8% teritorija Bosne i Hercegovine. Poznato je da sliv Drine pripada i Srbiji i Bosni i Hercegovini, međutim proizvedenu hidroenergiju na pomenutim hidroelektranama u cjelovitosti koristi samo Srbija”, kaže Kovčić.

On ističe da je evidentno da se radi o prirodnom resursu, koji podliježe normama pravednog višenamjenskog korištenja zajedničkih vodotoka, te je očigledno da se radi o uzurpaciji potencijala, ali i neuvažavanja suvereniteta i prava građana Bosne i Hercegovine na prirodne resurse svoje zemlje.

“Koncesije za ovakve objekte se daju na period od 30 godina. Uzimajući u obzir da HE Zvornik funkcionira već više od 66 godina i HE Bajina Bašta više od 56 godina situacija je poprilično jasna”, zaključio je dr Omer Kovčić.

Protočna “Hidroelektrana Bajina Bašta” u Perućcu najveći je hidroenergetski projekat sagrađen na rijeci Drini, a puštena je u rad 27. novembra 1966. godine.

Hidroelektrana „Zvornik” kojom upravlja Mali Zvornik u Srbiji se nalazi, kao prva podignuta, na rijeci Drini, a puštena je u rad 1955. godine.

Obje hidroelektrane gradila je Republika Srbija u okviru bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ).

Zbog nadoknade za korištenje hidropotencijala rijeke Drine i potopljenog zemljišta grad Zvornik i opštine Srebrenica, Višegrad i Bratunac izgubile su milione KM, a po svemu sudeći nastaviće da gube.

You must be logged in to post a comment Login