Memorijalni centar kao naučna baza Univerziteta u Tuzli

Univerzitet u Tuzli i Memorijalni centar u Potočarima započeli su saradnju u cilju stavranja kvalitetnije naučno-nastavne baze za istraživanja, konferencije i saradnju sa drugim univerzitetima, Filozofskog i Pravnog fakulteta.

Ugovoro koji su potpisali Univerzitet u Tuzli i Memorijalni centar Potočarima jeste početak nove saradanje gdje će se koristit materijali Sense – Dokumentacionog centra u kojem se nalazi velika audio i video baza, koja je prikupljala materijale proteklih 20 godina u Haškom tribunalu.

“Mi smo upravo to imali u vidu kada smo se opredjeljivali za dogovor s Memorijalnim centrom. Nije tu riječ samo o tim dokumentima, tu je riječ i o antropološkim interesima i potrebama. Tu je riječ i o biblioteci, koja će uključivati ne samo dokumenta iz Haga nego i drugu literaturu koja se odnosi u najširem smislu na onu temu koja se naziva humanitarno pravo i genocid”, rekao je za Oslobođenje Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli.

You must be logged in to post a comment Login