Medžlis Islamske zajednice u Srebrenici broji 1.000 članova

Medžlis Islamske zajednice Srebrenica organizaciona je jedinica Islamske zajednice u BiH, a trenutno broji šest aktivnih džemata.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Srebrenici je Damir ef. Peštalić, a pored njega na terenu je profesionalno angažovan po jedan imam u svakom od aktivnih džemata.

„Prije rata Srebrenica je imala 23 džamije sa 20 aktivnih džemata sa po jednim imamom u svakom džematu. Tada je islamska zajednica u Srebrenici bila veoma jaka i brojala je oko 8.000 članova“, rekao je Damir ef. Peštalić.

On je dodao da su sve džamije u Srebrenici porušene u vrijeme ratnih dešavanja, a da je do sada obnovljeno 18 džamija na teritoriji ovog medžlisa.

„Islamska zajednica u Srebrenici svoj rad je reaktivirala 2001. godine. Tada smo ovdje imali samo povjerenstvo, da bi godinu dana kasnije, nakon obnove Bijele džamije u Srebrenici i zvanično postali Medžlis islamske zajednice“, kaže ef. Peštalić.

Nakon aktiviranja medžlisa kreće se i u obnovu džamija u povratničkim mjestima. Danas su formirani džematski odbori u džematima koji se nalaze u Sućeskoj, Potočarima, Srebrenici, Osmačama, Osatu i Dobraku.

Sjedište ove vjerske institucije nalazi se u Islamskom centru u Srebrenici, objektu koji se nalazi na mjestu na kojem je, u neka davnija vremena, postojala medresa, a kasnije započeta izgradnja ove ustanove koja je prekinuta izbijanjem ratnih dejstava.

„Nekada se za rad medžlisa koristila Vakufska kuća u Ulici Crvena rijeka. U obnovu Islamskog centra u Srebrenici krenulo se 2006. godine, prije nego što smo započeli obnovu Čaršijske džamije. Obnova nam je bila neophodna jer smo tada vjerovali u život u Srebrenici, kao što i danas vjerujemo“, kaže ef. Peštalić.

U prostorijama Islamskog centra u Srebrenici, pored kancelarija kojim se koristi administracija medžlisa, postoje i učionice u kojima se odvija mektebska nastava, apartmani, kao i stan u kojem boravi efendija sa svojom porodicom, a u prizemlju ovog centra  nedavno  je otvoren i fitness centar za omladinu koja ima želju da se bavi sportom.

„Danas imamo 70 polaznika mektebske nastave koja se odvija subotom i nedjeljom, što je tradicionalno. Međutim, izazov Islamske zajednice je u tome što se mektebska nastava ne može odvijati u svim mjestima u Srebrenici, zbog velike udaljenosti mjesta u kojima žive polaznici do mjesta u kojima je ova nastava organizovana“, istakao je ef. Peštalić.

On je dodao da je uspostavljena saradnja sa organizacijom Emmaus iz Potočara koja je ustupila svoje prostorije srijedom i četvrtkom kako bi se djeci koja žive u udaljenim mjestima, a koja radnim danima borave u prostorijama ove organizacije, obezbijedila mektebska nastava.

Medžlis Islamske zajednice u Srebrenici trenutno broji oko 1.000 članova, a članarina koju uplaćuju iznosi 50 KM na godišnjem nivou.

„Od članarine dobijemo nekih 50.000 KM za godinu dana, što nije dovoljno da bi se Medžlis održao, jer morate pokriti plate imamima, plate administrativnih radnika, kao i sve ostale tekuće troškove“, rekao je ef. Peštalić.

srebrenica proljeće iz zraka

On je dodao da rad Medžlisa u Srebrenici, kao i rad mnogih drugih medžlisa pomaže sama Islamska zajednica u BiH koja je osmislila Fond za povratničke džemate iz kojeg se pomaže rad ovih džemata.

„Naš cilj je da našu organizaciju učinimo neovisnom o ovom fondu. Mnogo smo energije i novca u proteklih deset godina utrošili na obnovu porušenih džamija. Sada ulazimo u fazu u kojoj bi trebali uvezati naše ljude iz dijaspore i Federacije BiH kako bi kroz njihovu pomoć olakšali rad naših džemata“, kaže ef. Peštalić.

Dodao je da je ponosan što svi imami u ovdašnjim džematima žive u Srebrenici, na čemu se insistiralo, i svojim primjerom pokazuju da je život u Srebrenici moguć i da je ovo mjesto u kojem treba i u kojem je lijepo živjeti.

„Narod je taj koji može pobijediti svako stanje u kojem se nađe, ali se mora boriti“, rekao je za kraj ef. Peštalić.

Piše: Bekir Halilović

You must be logged in to post a comment Login