Međunarodna sedmica sjećanja ove godine u julu

Deseta Međunarodna sedmica sjećanja u Srebrenici ove godine održaće se u julu mjesecu.

Već tradicionalna manifestacija Međunarodna sedmica sjećanja u Srebrenici prije nekoliko godina postala je dio programa koji se, pored Srebrenice, održava i u drugim mjestima.

“Od 3. do 5. jula smo u Tuzli, to je za nas 20 godina od smrti Alexander Langera, naša fondacija nosi njegovo ime, on je bio veoma vezan za Bosnu i Hercegovinu, bio je predstavnik Evropske unije za bivšu Jugoslaviju. U Tuzli planiramo napraviti sjećanje na Alexander Lengera i seminare pod naslovom “Ako Evropa može biti nešto drugo od multikuluralne” jer je to za nas zanimljiva tema zbog trenutnog stanja u Evropi”, rekao je Andrea Rizza Goldstein, koordinatorm Adopt Srebrenica.

Od 6. do 8. jula Međunarodna sedmica održaće se u Sarajevu gdje će najviše biti kulturnih događaja, izložbi i predstava. Od 9. do 11. jula Međunarodna sedmica sjećanja održava se u Srebrenici koju organizuju Fondacija “Alexander Langer”, Adopt Srebrenica uz pomoć nekoliko opština i gradova iz Italije.

“Jedan dio grupe hodaće Marš mira, nakon čega ćemo svi učestvovati u obilježavanju 20. godina sjećanja na 11. juli”, istakao je Rizza.

Alexander Langer bio je novinar, mirovni aktivista, političar, član Evropskog parlamenta, učitelj i za njega kažu da je bio “najveći prijatelj BiH”. Tokom rata u BiH, pisao je „Deset tačaka za međuetnički suživot“, pisao je apel šefovima država i vlada „Evropa se rađa ili umire u Sarajevu“. Izvršio je samoubistvo 3. jula 1995. godine.

You must be logged in to post a comment Login