Marković: “Sve veća posjeta Arheološkom nalazištu u Skelanima”

Kroz istoriju područje Srebrenice bilo je zanimljivo za brojne ratnike koji su je najviše osvajali zbog brojnih prirdnih bogatstava i geografskog položaja.

Danas većina potencijala kojih ova opština vrlo malo se koriste i nedovoljno su istraženi.

Jedno od najznačajnih istraživačkih lokacija su Skelani, “Rimski municipiju” o kojemo smo razgovarali sa direktoricom JU Arheološki muzej “Rimski municipium” Skelani, Svjetlanom Marković.

Koliki je zapravo značaj Arehološkog muzeja “Rimski municipium“ u Skelanima za Srebrenicu i Bosnu i Hercegovinu, kao i za istraživače i istoričare?

JU Arheološki muzej “Rimski municipium” Skelani je veoma značajan kako za Opštinu Srebrenica, tako i za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Jedan je od najvećih i najinteresantnijih arheoloških lokaliteta i značajan je za razne struke od arheologa, konzervatora, istoričara, slikara, arhitekata, građevinskih, rudarskih, geoloških inžinjera i drugih.

vodič kroz rimski municipium02

Šta je sve do sada otkriveno na ovoj lokaciji?

Imajući u vidu da je Narodna skupština Republike Srpske 2009. godine donijela Odluku o utvrđivanju arheološkog kompleksa Skelani kulturnim dobrom od izuzetnog značaja i kojom je utvrđena I i II zona zaštite, u prvoj zoni imaju tri lokaliteta: Ankino dvorište, Zadružni dom i Brankova njiva. Ukupna površina utvrđena je kao kulturno dobro od izuzetnog značaja je 208.908 metara kvadratnih.

Istraživanja su počela od 2008. godine i nastavljena 2010., 2012., 2014., 2015. i 2016. godine. Najviše istražen je lokalitet Zadružni dom sa ukupnom površinom 1.500 metara kvadratnih  i na istom su otkrivena 140 kvadrata  najljepših mozaika sačuvanih iz rimskog perioda, starih 2.000 godina. Na lokalitetima Ankino dvorište nalaze se dvije crkve Bazilike i tu je smješteno još 50 rimskih spomenika, a 30 rimskih spomenika je preneseno u prostorije muzeja u Crvici, a na lokalitetu Brankova njiva vršena su preliminarna istraživanja 2008. i 2016. godine.

Do sada je najobimnije istraživanja obavljeno u Skelanima. Poznato je da je teritorija prema Sasama takođe značajna arheološka lokacija. Kada će doći do detaljnog istraživanja i drugih lokacija tog kraja?

Imajući u vidu da arheološka istraživanja zahtjevaju velika novčana sredstva i dosta arheologa, te da na području arheološkog kompleksa ima velika neistražena površina, zasad ćemo se bazirati na arheološka istraživanja na području Skelana jer je i muzej osnovan za područje Skelana.

Nedavno je potpisan ugovor između Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i Ambasada Njemačke u BiH čime su se osigurala sredstva za preventivnu konzervaciju mozaika. Kako se odvija ovaj projekat i da li će biti zaštićeni svi mozaici koji su do sada pronađeni?

Ugovor je potpisan 28.07.2016. godine između Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i Ambasada Njemačke u BiH i trenutno je objavljen tender za izradu idejnog rješenja i nakon izbora najboljeg idejnog rješenja, radiće se glavni projekat i predviđeno je da se natkrije 140 kvadrata  mozaika koji su trenutno natkriveni privremenom konstrukcijom.

istrazivanje-u-skelanima

Arehološkoi muzej “Rimski municipium“ u Skelanima proglašen je nacionalnim spomenikom 2011. dok je godinu dana ranije ova institucija osnovana od strane Vlade Republike Srpske. Koliko se nadležne entitetske i državne vlasti brinu i finansiraju ovo značajnog nalazište kako bi se istraživanje obavilo u potpunosti, a lokacija postala prepoznatljiva?

Prilikom osnivanja JU Arheološki muzej „Rimski municipium“ Skelani, Vlada Republike Srpske je obezbijedila sredstva za arheološko istraživanje i ta sredstva se još koriste. A što se tiče ostalih izvora finansiranja imamo određena sredstva iz budžeta Opštine Srebrenica i dobili smo u 2015. i 2016. godini jedan manji iznos od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Šta muzej ima u ponudi i koji su projekti koji se trenutno realizuju?

U prostorijama Arheološkog muzeja u Crvici ima postavka sa dosadašnjim pokretnim nalazima, a na lokalitetima Zadružni dom i Brankova njiva može da se vidjeti istraženi dio rimskih objekata sa mozaicima. U 2016. godini bila su dva projekta i istraživalo se na lokalitetima Zadružni dom i Brankova njiva, kao i na lokaciji Borovac u Orahovici.

U muzeju očekuje se postavka novčića koji su pronađeni na istraživanju. O čemu se zapravo radi?

U arheološki istraživanjima 2008. godine arheolog mr Mirko Babić je pronašao 40 novčića na lokalitetu Brankova njiva i oni su konzervirani. Želeći da se isti prezentuju, angažovali smo dva arheologa iz Banja Luke i Gradiške, koji su u saradnji i na zahtjev arheološkog muzeja izradili katalog “Srebreni denari iz Skelana”. Planiramo do kraja godine napravimo prezentaciju kataloga u Narodnoj biblioteci u Srebrenici i u osnovnoj školi u Skelanima.

arheolosko-nalaziste-u-skelanima

Kada možemo očekivati da jedna ovakva znamenitost bude uvrštena i u zvaničnu turističku ponudu ove opštine, samim tim da postane više posjećena?

Imajući u vidu da je direktorica Turističke organizacije Republike Srpske prof. Nada Jovanović jedna od glavnih zagovornika i pokretača arheoloških istraživanjima u Skelanima, te da sa sadašnje pozicije usmjerava turističke organizacije na lokalitete u Skelanima, nadamo se da će dosadašnjom posjetom istih biti sve veći broj posjetilaca. Moramo znati da je to dugotrajan proces i da će se vremenom i u saradnji i sa Turističkom organizacijom Srebrenica, posjeta arheološkom kompleksu u Skelanima biti povećana.

Razgovarao: Mladen Kojić

You must be logged in to post a comment Login