Vermont u SAD- Najbolja država za zaposlene majke

Prema istraživanju u koje je bilo uključeno 13 faktora, a koji su se odnosili na brigu o djetetu, mogućnostima profesionalnog djelovanja, kao i balansu između radnih obaveza i života, savezna država Vermont u SAD-u rangirana je među najboljim.

Majke iz Vermonta poručuju da bi politika morala uticati da se i ostatak SAD-a prilagodi potrebama majki koje obavljaju i neku profesionalnu djelatnost.

You must be logged in to post a comment Login