Tehnologija pri liječenju ljudi sa kancerom

U javnim bolnicama u Buenos Airesu uvode nove načine u liječenju ljudi tokom hemoterapije koristeći virtuelnu realnost.

https://www.youtube.com/watch?v=aZIqgBLGHR8

You must be logged in to post a comment Login