Radnici očekuju kolika će biti najniža plata

Povećanje najniže plate u RS od iduće godine najviše bi obradovalo 33.539 radnika koji su prijavljeni na minimalac, a gotovo polovina njih prima platu i nižu od 370 maraka.

Posebno oni, ali i svi ostali radnici u RS, s nestrpljenjem očekuju do kakvog će zaključka doći radna grupa sastavljena od predstavnika Vlade, sindikata i poslodavaca koji do iduće sedmice treba da odrede novi iznos najniže plate.

Ekonomski pokazatelji u Srpskoj idu u prilog tome da minimalac bude povećan, a da li će do toga doći i koliko bi to povećanje moglo da iznosi, niko još ne može sa sigurnošću da kaže.

Podaci Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) RS pokazuju da u RS veliki broj radnika prima upravo najnižu platu. Doprinose na minimalac od 370 KM poslodavci uplaćuju za 16.429 radnika.

“Postoje i oni radnici za koje se uplaćuju doprinosi za platu nižu od 370 maraka, a njih je 17.100”, podaci su Fonda.

Predsjednik Saveza sindikata RS Ranka Mišić podsjeća da su socijalni partneri posljednji put najnižu platu odredili 2010. godine, te da je već godinu kasnije trebalo da usvoje njen novi iznos, što se nije desilo. Naglašava da su podaci o privredi jedini parametri na osnovu kojih se utvrđuje iznos najniže plate, ali i da ona treba da iznosi 50 odsto od prosječne plate.

Poslodavci su i dalje pri stavu da je za njih povećanje minimalca na iznos od 50 odsto prosječne plate, koja je u septembru iznosila 834 KM, preveliko opterećenje.

“Mi ćemo pokazati dobru volju i toleranciju za razgovor, jer minimalna plata nije dovoljna za život”, rekao je predsjednik Unije udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić.

Ekonomsko-socijalni savjet će, kada radna grupa zadužena za predlaganje minimalca završi posao, Vladi RS predložiti iznos najniže plate.

Argumenti Saveza sindikata RS za povećanje minimalca

Iznos minimalne plate nije mijenjan od 2010.

Obaveza iz Zakona o radu RS

Rast ekonomskih pokazatelja

Rast troškova života

Stav poslodavaca o rastu minimalca na polovinu prosječne plate

Otpuštanje radnika

Izbjegavanje plaćanja doprinosa

Rad na crno

Zatvaranje radnji

Nelojalna konkurencija

Izvor: Glas Srpske

You must be logged in to post a comment Login