Popis paravan za prenošenje nadležnosti

Statističke institucije u BiH otvorile su konsultacije o popisu poljoprivrede, ali je zbog suprotstavljenih stavova do kojih je došlo već na startu taj posao i dalje na dugom štapu.

Popis bi, kažu u Agenciji za statistiku BiH, trebalo da bude sproveden 2020. godine kada je planiran i u zemljama EU, a dogovor o načinu njegovog sprovođenja treba da bude na stolu do polovine iduće godine da bi statističari mogli početi sa pripremama.

Rukovodstvo statističkih agencija mjesecima intenzivno radi na pronalaženju rješenja, ali za sada se ono ne nazire, jer Agencija za statistiku BiH i Federalni zavod za statistiku smatraju da bi popis poljoprivrede trebalo regulisati zakonom o popisu poljoprivrede na nivou BiH, što u Srpskoj smatraju prenosom njenih nadležnosti na nivo BiH.

U Agenciji za statistiku BiH su potvrdili da još nema zajedničkog stava o zakonskom okviru.

“Definisanje zakonskog okvira preduslov je za početak priprema za sprovođenje poljoprivrednog popisa u BiH. Bilo bi dobro da u narednih godinu postignemo saglasnost da bi popis poljoprivrede bio sproveden 2020/21. godine”, kazali su u Agenciji za statistiku BiH.

U Agenciji za statistiku BiH i Federalnom zavodu za statistiku smatraju da bi popis poljoprivrede zbog njegovog značaja i kompleksnosti trebalo da bude regulisan zakonom o popisu poljoprivrede na nivou BiH.

“Zakonom bi bili definisani datum popisa, organizacija i obezbjeđenje sredstava kao što je praksa u susjednim zemljama i EU. Međutim, stav Zavoda za statistiku RS je da nije potreban zakon na nivou BiH tako da su u toku aktivnosti na usaglašavanju zakonskog okvira”, istakli su u Agenciji za statistiku BiH.

U Zavodu za statistiku RS naglašavaju da ostaju pri utvrđenom stavu i da će ga zastupati i u narednim razgovorima o popisu poljoprivrede.

“Zakon o popisu poljoprivrede nije potreban za realizaciju popisa. Poljoprivreda je u isključivoj nadležnosti entiteta i donošenje takvog zakona bi predstavljalo prenos nadležnosti. Jedinstveni zakon o popisu poljoprivrede ne mora da bude osnova za popis. Tu ulogu osnove treba da igraju planovi rada i statistički programi. Mnoge zemlje ne donose zakon, već rade na osnovu programa rada. Sva pitanja u vezi sa metodologijom mogu biti riješena jedinstvenom metodologijom za cijelu BiH koju bi usaglasile tri statističke institucije”, kazali su u Zavodu za statistiku RS.

Stav Zavoda za statistiku podržavaju i predstavnici RS u Parlamentu BiH.

“Nećemo dopustiti prenos nadležnosti. Znamo da je poljoprivreda definisana entitetskim propisima”, rekao je delegat u Domu naroda Parlamenta BiH Dragutin Rodić.

Tri statističke institucije su za sada saglasne da je popis važan projekat i da mora biti realizovan na osnovu jedinstvene metodologije usklađene sa međunarodnim statističkim standardima u vezi sa popisom poljoprivrede.

Posljednji puni popis poljoprivrede u tadašnjoj jugoslovenskoj Republici BiH urađen je 1961, a osam godina kasnije je bilo sprovedeno istraživanje o strukturi farmi, ali na bazi uzorka. Poljoprivredni posjedi su 1971, 1981. i 1991. bili obuhvaćeni popisom stanovništva.

Podaci koje sadrži popis poljoprivrede

* Broj i veličina gazdinstava

* Raspoloživo i korišćeno zemljište

* Vrste i kategorije stoke

* Raspoloživa mehanizacija

* Radna snaga

* Navodnjavanje

* Objekti za uzgoj životinja

* Indikatori ruralnog razvoja

* Pristup državnoj i pomoći EU

Izvor: Glas Srpske