Ovo su nove cijene cigareta u BiH

Od početka 2017. godine na snazi će biti nove cijene cigareta u Bosni i Hercegovini.

U našoj fotogaleriji pogledajte nove cijene cigareta, cigara i duhana.

Proizvođači i distributeri cigareta bili su dužni da do 30. novembra 2016. godine u UIO dostave nove maloprodajne cijene cigareta koje će biti na snazi od početka 2017. godine, a koje su utvrđene u skladu s Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2017. godinu, koju je nedavno usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.

Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duvan za pušenje za 2016. godinu je definisano da će se od 1. januara 2017. godine, na cigarete plaćati sljedeća akciza:

(a) proporcionalna akciza po stopi od 42 posto maloprodajne cijene cigareta
(b) specifična akciza u iznosu od 67,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,35 KM za pakiranje od 20 komada,

Ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + posebna), koja je obračunata po gore navedenim stopama, manja od minimalne akcize, onda se plaća minimalna akciza u iznosu od 2,42 KM po kutiji cigareta za pakovanje od 20 komada.

Akciza na duhan za pušenje u 2017. godini utvrđuje se na način da iznosi 80 posto minimalne akcize na cigarete u 2016. godini i iznosi 96,80 KM po kilogramu.

Odluka predstavlja nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH s politikom akciza na cigarete u Evropskoj uniji.

Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana, dužni su popisati zalihe istih na dan 1. januara 2017. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO do 7. januara 2017. godine. U obavezi je popisivanje i dostavljanje UIO popisnih listi i za zalihe starih akciznih markica koje još nisu iskorištene. Na zatečene zalihe mora se obračunati razlika akcize u skladu s Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2017. godinu, koja se mora na Jedinstveni račun UIO uplatiti do 17. januara 2017. godine.

Izvor: Radio Sarajevo

You must be logged in to post a comment Login