Najkorisnije prečice za Gmail koje mogu biti od koristi

Kada mnogo radite za kompjuterom, kliktanje mišem može da bude veoma neefikasno.

Zbog toga bi oni koji dosta koriste popularni imejl servis Gmail trebalo da nauče – prečice na tastaturi.

Na svu sreću nema ih toliko mnogo, pa kada vam ove prečice uđu u glavu, skočiće i vaša produktivnost na poslu.

Ovo su najvažnije prečice za Gmail:

1. Brza navigacija

 • G, pa A – Otvara sve mejlove (All Mail)
 • G, pa A – Otvara sve mejlove (All Mail)
 • G, pa C – Otvara kontakte (Contacts)
 • G, pa D – Otvara Drafts
 • G, pa I – Otvara Inbox
 • G, pa K – Otvara Tasks
 • G, pa S – Otvara poruke označene zvezdicom
 • G, pa T – Otvara poslate poruke (Sent Messages)
 • G, pa L – Otvara poruke obeležene etiketama (Labels)

2. Čitanje mejlova

 • R – Odgovori
 • A – Odgovori svima
 • E – Arhiviraj poruku
 • N – Idi na sledeću poruku u otvorenoj prepisci
 • P – Prethodna poruka u otvorenoj prepisci
 • S – Označi zvezdom
 • Z – Poništi poslednji potez
 • ! – Prijavi kao spam
 • # – Obriši
 • – (minus) – Označi kao nevažno
 • = (jednako) – Označi kao važno
 • ; (tačka-zarez) – Proširi celu prepisku
 • : (dve tačke) – Skupi celu prepisku
 • [ – Arhiviraj konverzaciju i idi na prethodnu poruku
 • ] – Arhiviraj konverzaciju i idi na sledeću poruku
 • Shift + A – Odgovori svima u novom prozoru
 • Shift + F – Forvarduj poruku u novom prozoru
 • Shift + I – Označi kao pročitano
 • Shift + U – Označi kao nepročitano
 • Shift + N – Osveži prepisku
 • Shift + R – Odgovori u novom prozoru

3. Pisanje mejla

 • C – Otvori novu poruku
 • Ctrl + K – Ubaci link
 • Ctrl + Enter – Pošalji
 • Shift + Ctrl + B – Dodaj primaoce u BCC
 • Shift + Ctrl + C – Dodaj primaoce u CC

4. Formatiranje teksta

 • Ctrl + B – Bold
 • Ctrl + I – Italik
 • Ctrl + U – Podvlačenje teksta
 • Ctrl + – Ukloni formatiranje
 • Shift + Ctrl + 7 – Ređanje po brojevima
 • Shift + Ctrl + 8 – Ređanje po tačkma
 • Shift + Ctrl + 9 – Citiranje
 • Shift + Ctrl + E – Centralno poravnanje
 • Shift + Ctrl + L – Levo poravnanje
 • Shift + Ctrl + R – Desno poravnanje

Izvor. Telegraf.rs

You must be logged in to post a comment Login