Konkurs za najbolje kratke dramske tekstove

Alternativna teatarska aktivna kompanija – ATAK objavila je poziv međunarodnog konkursa “Priče sa balkona, priče sa Balkana”, za najbolje kratke dramske tekstove.

OBLAST:

Drama

OPIS

Kratke drame treba da odražavaju stav balkanskih pisaca o temama: Balkanska vizija Evrope, povezanost i solidarnost u trenutnim okolnostima u doba pandemije, pogled na politički, socijalni, obrazovni i nacionalni smisao, subkulturu, ideološko nasljeđe balkanskih zemalja, balkanski pogled na Evropu, na probleme s kojima se mnoge zemlje susreću u procesu pridruživanja EU, antifašističko nasljeđe, život između Istoka i Zapada. Nagrada za svaku od 10 najboljih drama je 500 eura, po izabranom autoru. Drama ne treba da bude duža od sedam stranica, niti da ima više od dva lica. Jedan autor može poslati samo jednu dramu. Najbolje drame će biti objavljene u posebnoj zbirci-zborniku, te biti izvedene kao posebno pozorišno djelo. Predstave će izvoditi glumci iz različitih zemalja Balkana, a za potrebe digitalnih platformi, biće snimljene kao videozapisi i distribuirani putem web stranice, facebooka, instagrama, youtube kanala itd. Najboljih 10 kratkih drama će izabrati žiri sastavljen od relevantnih pozorišnih stručnjaka i umjetnika. Članovi žirija za 2020. godinu su Stevan Koprivica (Crna Gora), Dino Mustafić (Bosna i Hercegovina), Filip Grinvald (Srbija) i Matko Botić (Hrvatska).Projekat Priče sa balkona, priče sa Balkana je jedinstvena platforma za razvoj dramskog pisanja i međunarodnu saradnju koji podrazumijeva konkurs za kratke dramske forme, tribine i proizvodnju pozorišnog djela, ATAK-ov projekat Priče sa balkona, priče sa Balkana podržan je od strane Evropskog fonda „Culture of Solidarity Fund“, među 29 prjekata, od pristiglih 2500 iz svih evropskih zemalja.

USLOVI

Mogu se prijaviti svi dramski autori sa prostora Balkana i Evrope koji pišu na crnogorskom, srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku i u svim žanrovima, program je namijenjen i ostalim umjetnicima koji praktikuju različite multimedijalne umjetničke prakse.

NAČIN PRIJAVE

Zainteresovani autori/ke dva zasebna word dokumenta na mejl: [email protected], u prvom je tekst drame potpisan šifrom (bez navođenja imena autora/ke), a u drugom naziv šifre, ime i prezime autora/ke teksta i kontakt podaci autora/ke koji uključuju poštansku adresu, e-mail adresu i broj telefona.

ROK ZA PRIJAVU:

20. septembar 2020. godine

Detaljnije: https://atakart.me/

Izvor: Hoću.ba

You must be logged in to post a comment Login