Činjenice o Marsu koje sigurno niste znali

Od kako je NASA objavila postojanje tekuće vode na Marsu, otkrilo se još nekoliko činjenica o našem Crvenom ‘komšiji’ koje nisu poznate široj javnosti.

Mars ima impaktno staklo koje može sadržati tragove drevnog života

Nasin satelit za izviđanje Marsa otkrio je nalazišta impakt stakla u nekoliko kratera na Crvenoj planeti. 2014. godine naučnik Piter Šulc (Peter Schulz) otkrio je slično impakt staklo u Argentini koje je očuvalo biljne materije i organske molekule.

Komete donose pravu pustoš na Marsovoj magnetosferi

Kako se približava planeti, magnetno polje komete se intenzivira, tako da Marsova magnetosfera, koja je jako slaba, ostaje u potpunom haosu.

Mars ima ‘Mohikanca’

Ova ‘frizura’ nastaje tako što električno polje, koje stvaraju solarni vetar i Koronalne eksplozije, može da usmjeri naelektrisane čestice u oba pola. Ovo stvara polje jona koje podsjeća na takozvanu Mohikanac frizuru.

Usijevi koji bi mogli da rastu na Marsu

Ako će ljudi ikada naseljavati Mars, onda će morati da se smisle načini ishrane kolonista na Crvenoj planeti. Prema naučnicima, već postoje usijevi četiri vrste povrća i žitarica koji bi trebalo da mogu da rastu na Marsu. To su paradajz, rotkvice, pirinač i grašak.

Nasin Satelit je snimio region kompleksnih dina koje podsjećaju na tačkice i crtice tipičnim za Morzeovu azbuku

Naučnici smatraju da su obližnje depresije ograničile količinu pijeska za formiranje dina, što je dovelo do njihovog neobičnog oblika. Dine ‘crtice’ su formirane vjetrovima koji duvaju pod pravim uglovima u oba pravca, kreirajući njihov linearan oblik. ‘Tačkice’ su za naučnike još uvijek misterija. One se pojavljuju kada nešto prekine formiranje linearnih dina. Oni ne mogu sa sigurnošću da kažu šta je to ‘nešto’ i nadaju se da će daljim istraživanjem potpuno otkriti proces formiranja ovih dina.

Nekada je bio Bela planeta

Istražen region Crvene planete sadrži visoku koncentraciju sicilijum-dioksida i to do 90 odsto u nekim stijenama. Naučnici su bili iznenađeni i prisustvom minerala tridimita, koji je jako rijetka pojava na zemlji. Pomoću 2D poprečnog prijeseka grafičkog snimka planete, naučnici su otkrili da je na Marsu, pre 370.000 godina bilo ledeno doba, još ekstremnije od onog na planeti Zemlji, kao i da se sljedeće očekuje za 150.000 godina.

Postojanje aktivnih vulkana i okeana?

Prisustvo minerala tridimit ukazuje da je ranije na Marsu bilo aktivnih vulkana. Prema novim istraživanjima, erupcije vulkana su se događale ispod leda i bile su toliko jake da su probijale debeli sloj leda. Naučnici i dalje debatuju oko toga da li je na Crvenoj planeti nekada bilo okeana. Pronađeni ostaci nekadašnje obale ukazuju na postojanje okeana, kao i ogromnih cunamija koji svojom jačinom ne mogu da se mijere sa onima na Zemlji. Bilo da je okean ili ne, naučnici se slažu da je na Marsu je bilo više vode nego u celom Sjevernom Ledenom okeanu.

Izvor: B92.net

You must be logged in to post a comment Login