Cilj kvalitetno obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je u prošloj školskoj godini finansiralo rad 256 asistenata da bi se omogućilo kvalitetnije i pristupačnije vaspitanje i obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.

“Za ove potrebe lani je obezbijeđeno više od milion KM”, rečeno je Srni u resornom ministarstvu, uz napomenu da je Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju definisano da ova institucija daje saglasnost za angažovanje asistenata, te da je u toku ovaj proces i kada je riječ o novoj školskoj 2019/2020. godini.

Asistenti pružaju tehničku pomoć učeniku u kretanju i obavljanju higijenskih potreba, ali i na planu komunikacije i socijalne uključenosti. Na prijedlog nastavnika ili stručne službe škole, oni pružaju i drugu vrstu pomoći, zavisno od potreba učenika.

U stručnim službama 21 osnovne škole u Srpskoj u školskoj 2018/2019. godini, osim obaveznog pedagoga, bio je angažovan defektolog, u 125 škola psiholog, u 12 logoped, a u devet socijalni radnik.

“Svi oni su obavezni da svim, pa i učenicima sa smetnjama u razvoju, pruže neophodnu stručnu pomoć”, naveli su iz resornog ministarstva.

U Srpskoj postoje i četiri centra za obrazovanje i vaspitanje djece sa smetnjama u psihofizičkom razvoju – “Sunce” Prijedor, “Zaštiti me” Banjaluka, Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banjaluka i Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Budućnost” Derventa.

“U njih se, na osnovu rješenja o vrsti i stepenu ometenosti, upućuju uglavnom djeca sa težim i teškim smetnjama u razvoju kojima je, osim stručne vaspitno-obrazovne službe kojom ovi centri raspolažu, potrebna svakodnevna njega i rehabilitacija koja im tamo može biti pružena”, objašnjavaju u Ministarstvu.

U sistem vaspitanja i obrazovanja u Srpskoj i u redovna odjeljenja u osnovnim školama uključena su djeca sa smetnjama u razvoju sa kojima nastavnici rade po posebnim, individualno prilagođenim programima, kažu u Ministarstvu.

Izvor: Srna

You must be logged in to post a comment Login