Cigarete u BiH najviše oporezovane u Evropi

Višegodišnja akcizna politika na duvanske proizvode u BiH, gdje se nameti svake godine povećavaju, što ozbiljno urušava duvansku industriju i snažno povećava crno tržište, dovela je do toga da BiH ima najvišu stopu poreskog opterećenja cigareta u odnosu na sve zemlje Evropske unije.

To praktično znači da pušač u BiH daje 17 od 20 cigareta u paklici na račun poreza. Iz tog razloga, velike duvanske kompanije koje posluju u BiH predložile su Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH izmjene akcizne politike na cigarete, kojom bi došlo do usporavanja i smanjivanja tih akciza.

Faris Hadrović, menadžer korporativnih poslova u kompaniji “Philip Morris BH”, rekao je da je prema trenutnoj akciznoj politici u BiH nametnuta ubrzana dinamika rasta poreskog opterećenja na cigarete, a da se pritom nije pratila kupovna moć potrošača te usaglašenost s akciznim okruženjem u regiji.

“Takva akcizna politika dovela je do pada legalnog tržišta cigareta sa 10 milijardi komada u 2010. godini do manje od šest milijardi komada u prošloj godini”, rekao je Hadrović.

Prema njegovim riječima, poreski troškovi (akciza i PDV) činili su 84 odsto prosječne cijene cigareta u 2015. godini.

“To u prevodu znači da potrošač daje 17 od 20 cigareta na račun poreza. To je najviša stopa poreskog opterećenja u Evropi”, naglasio je Hadrović. On je dodao da duvanska industrija u BiH zajednički predlaže da se u periodu od 2017. do 2020. godine specifična akciza povećava za 3,5 KM na 1.000 komada godišnje, a da se proporcionalna akciza svake godine smanjuje za jedan procentni poen, tako da 2020. godine bude 38 odsto.

Inicijativa je, kako je rekao, upućena Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH još u maju ove godine.

“Smatramo da politika oporezivanja cigareta i duvana, kada je u skladu sa domaćim ekonomskim uslovima i društvenim prilikama, može biti jedna od najvažnijih mjera koje vlasti imaju na raspolaganju kako bi zaštitile javno zdravlje i osigurale javne prihode”, rekao je on.

Međutim, dodao je da su prema podacima UIO BiH, prihodi od akciza na cigarete u prvih devet mjeseci ove godine manji za više od tri odsto u poređenju s istim periodom prošle godine, iako je akcizno opterećenje veće ove godine.

“To je rezultat pada legalnog tržišta i širenja crnog tržišta”, kazao je Hadrović.

Naglasio je da nelegalna prodaja duvanskih proizvoda oštećuje javne prihode, kao i firme koje se bave legalnom prodajom duvanskih proizvoda, te koje plaćaju sva zakonom propisana davanja.

“Procjenjujemo da je samo u prošloj godini BiH izgubila više od 200 miliona maraka na račun crnog tržišta duvanskih proizvoda. Zaustavljanje ubrzanog pada legalnog tržišta cigareta je ključni preduslov za stabilan i predvidiv rast poreskih prihoda od cigareta i održiv poslovni ambijent”, smatra Hadrović.

Dodao je da je tržište BiH specifično, jer je akcizna politika na cigarete neusklađena s ekonomskim prilikama, što u kombinaciji sa sporadičnim adresiranjem tržišta nelegalnog rezanog duvana utiče na smanjenje legalnog tržišta, što opet negativno utiče na poslovanje duvanskih kompanija koje rade u sklopu zakonskih okvira u BiH te isto tako država gubi enormne količine potencijalnih prihoda koji su potrebni kako bi se sprovele razne politike i mjere.

“Podaci o nastavku pada legalnog tržišta u ovoj godini, kao i poreskih prihoda od akciza na cigarete jasno svjedoče o veoma kritičnom razvoju događaja i nužnosti što hitnijeg usvajanja nove akcizne politike na cigarete”, kazao je Hadrović.

U Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH je potvrđeno da su primili više različitih incijativa u vezi s izmjenama Zakona o akcizama u BiH, koje se tiču duvana i duvanskih prerađevina, ali se još nije izjašnjavao o pojedinačnim prijedlozima.

“Usklađivanje spečifične i minimalne akcize vrši se u skladu sa zakonom o akcizama u BiH, odnosno evropskim direktivama u toj oblasti”, podsjetila je Nataša Krsman, portparol Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.

Podsjećamo da podaci UIO BiH pokazuju da su u prvih devet mjeseci prošle godine prihodi od akciza na domaći duvan iznosili 59,6 miliona maraka, dok su u prva tri kvartala ove godine dostigli tek 52,5 miliona, što je smanjenje za oko sedam miliona KM. Taj pad je započeo u aprilu ove godine i do kraja trećeg kvartala nije zaustavljen.

Dodatni udarac duvanskoj industriji u BiH, koja direktno i indirektno zapošljava veliki broj radnika, biće i nova ograničenja prilikom prodaje i reklamiranja cigareta. Tako je FBiH već predložila zakonsku regulativu koja će ograničiti prodaju u blizini obrazovnih ustanova, ali i zabraniti vidno isticanje duvanskih proizvoda na prodajnim mjestima, prije svega kioscima. Sve to zajedno moglo bi ugroziti veliki broj radnih mjesta u privredi, a samim tim i smanjiti državne prihode od poreza i doprinosa, te potrošnju građana.

You must be logged in to post a comment Login